Znojmo mění znak, vrací se ke zlaté barvě. Za dosavadní podobou stál nacionalismus

Znojmo

Vedení Znojma schválilo změnu městského znaku. Na základě odborných podkladů od historika a znojemského zastupitele Jiřího Kacetla přistoupilo k zavedení zlatočerveného šachování na orlici, které se shoduje s historickým znakem. K záměně za bílou barvu došlo z ideologických důvodů po druhé světové válce.

Impulsem pro změnu bylo upozornění od heraldika Jana Tejkala, který upozornil, že dosud užívaný znak města Znojma není na rozdíl od městské vlajky takzvaně heraldicky rektifikován. Chybělo tedy jeho upřesnění a registrace podle zákona o obcích.

Městská rada posléze souhlasila se zadáním opravy a právním vyrovnáním. Odborný podklad pro heraldika vypracoval historik a znojemský zastupitel Jiří Kacetl. “Zásadní rozdíl panuje mezi vlajkou města, kde je znojemská orlice se správným žluto-červeným šachováním, zatímco na užívaném znaku města je orlice šachována omylem bílo-červeně,” informovalo město v důvodové zprávě.

Heraldik Tejkal na základě Kacetlovy analýzy vyhotovil ve dvou variantách kresby opraveného znaku. “Vedle zlatočerveně šachované orlice se objevily tradiční zlaté lilie jako odkaz na působení mladého markraběcího páru Karla IV. Lucemburského a jeho ženy Blanky z Valois ve Znojmě. Varianty se liší uspořádáním lilií ve znakové štítě a tvarem hlavy a křídel orlice,” popisuje zpráva. Ruku v ruce s opravou znaku bude opravena i vlajka města Znojma, v jejímž karé se orlice ze znaku objevuje.

Zástupci Znojma se změnou jednoznačně souhlasili a připravili žádost o registraci znaku města. Putuje k rukám předsedy Poslanecké sněmovny a parlamentního podvýboru pro heraldiku a vexikologii. Po uvedení znaku i vlajky v rektifikované podobě do registru přistoupí k úpravě používaných znaků i Znojmo.

Nový znak a vlajka Znojma

Za bíločerveným šachováním stál nacionalismus

Podle historika a zastupitele Jiřího Kacetla (Moravské zemské hnutí) se existence dvojího šachování moravské orlice odvíjí od povýšení znaku Moravy římským císařem Fridrichem III. Stříbrnočervené šachování je starší, pocházející ze 13. století, zlatá barva se v moravské symbolice objevila díky “polepšení” na základě císařského privilegia z roku 1462, potvrzeného Ferdinandem II. roku 1628 i demokraticky zvoleným zemským sněmem roku 1848.

O moravských zemských barvách jsme podrobně psali v tomto článku.

“Šachování orlice ve znojemském městském znaku přejalo ‘polepšenou’ zlato-červenou variantu. Zcela správně tyto barvy nese oficiální vlajka města, schválená rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny v roce 1994” uvedl Kacetl. Od povýšeného zemského znaku symbol města liší písmeno “Z” a šest heraldických lilií.

Kniha městských práv z roku 1523 přinesla vůbec první zobrazení znaku města v krásném barevném provedení.

Ke změně barev došlo podle provedeného výzkumu až ve 20. století z nacionálně ideologických důvodů. “Po vzniku Československa zůstal městský znak oficiálně nezměněn. Dobře to zachycuje úvodní ilustrace dějepisného kompendia Antona Vrbky z roku 1927,” informoval historik.

Přečtěte si  Kamionů ve městě ubylo. Frýdek-Místek využije plochu pod estakádou pro parkování a rozšíření sběrného dvora

Změna přichází teprve po roce 1945, definitivně po roce 1948. “V mylném domnění, že barvy žlutá a červená jsou příliš podobné německé trikoloře, a tudíž symbolem germánství na Moravě, začalo se užívat poprvé od konce 16. století šachování bílo-červeného. Návrat k původním barvám žluté a červené v šachování orlice přišel po návratu k demokratickým poměrům, kdy byla městu předsedou Poslanecké sněmovny PČR oficiálně schválena městská vlajka,” upřesnil Kacetl s tím, že se ovšem tehdy jednalo o polovičaté řešení.

“Znak města oficiálně zaregistrován nebyl a ze setrvačnosti či nevědomosti se až do nynější doby používá znak s bílo-červeným šachováním,” dodal historik. Nápravu má přinést změna schválená znojemskými zastupiteli.

Autor: pjk, zdroj a foto: město Znojmo

Doporučujeme

2 Comments

  1. Zatím to asi přežil. Častuje vážené Znojemské občany nevyžádanými e-maily, ale podepisuje je “Jindřich Žaludek”, sám Josífek na to už asi žaludek nemá 😉

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*