Zřícenina Rabštejna na Šumpersku bude celé léto nepřístupná

Oblíbený turistický cíl zřícenina hradu Rabštejna na Šumpersku, včetně nejbližšího okolí, bude kvůli bezpečnosti do 2. září veřejnosti nepřístupná. Lesy ČR tam letos v létě vytěží kalamitní dříví, provedou nezbytné práce a zadají projekt spojený se záchranou památky. Dočasný zákaz vstupu vydal 3. června Městský úřad Šumperk.

Audio zpráva

Turisticky vyhledávané trosky hradu z konce 13. století se nachází nedaleko obce Bedřichov nad údolím říčky Oskavy. Stav památky se postupně zhoršuje. Zbytky zdí zvětrávají a hroutí se. Rozpadlá je i doposud nejzachovalejší hradba mezi skalními věžemi. 

„Severní hradby letos v květnu posoudil statik.Jsou v havarijním stavu a musíme je zpevnit,“ uvedl Pavel Indra, krajský ředitel Lesů ČR v Šumperku a pokračoval: „Letos vytěžíme u hradeb, skal i značené trasy větrem poškozené listnaté stromy a provedeme na zřícenině nejnutnější zabezpečovací práce. Riziková místa ohradíme a zazdíme kavernu. Zároveň necháme zpracovat projekt na vyzdívky a injektáž a další nutné zásahy, které vyplynou z průzkumu.“  Záchranné práce pod dohledem územního pracoviště Národního památkového ústavu v Olomouci by mohly začít v příštím roce.

Plán nepřístupné oblasti

Hrad Rabštejn Malý, odlehlý a obtížně přístupný hrad strážil severní část úsovského zeměpanského majetku. Často se tu střídali majitelé, jako například Jan Lucemburský, Zikmund Lucemburský nebo Jindřich z Jenštejna. Hrad panstvo kvůli nedostupnosti téměř neobývalo. Bydleli na něm jen někteří panští služebníci a lesník, který se staral o přilehlou oboru. Hrad chátral, v roce 1569 je zmiňován jako pustý, často využívaný k věznění. V době švédského vpádu ukrýval nejdůležitější listiny a cennosti vrchnosti i rýmařovských měšťanů. Švédové hrad dobyli a ponechali na něm stálou posádku. Císařské vojsko hrad získalo zpět. Poslední zpráva o jeho obývání je z roku 1693. Zdivo si pak postupně rozebírali obyvatelé Bedřichova a zkázu dokonal čas. Dnešní návštěvník spatří jen zbytky zdí a pozůstatky hradního příkopu porostlého lesem. Od května 1958 je tato památka chráněna státem. Od roku 1992 ji spravují Lesy ČR. Pozemek se zbytky hradu se stal roku 1969 součástí CHKO Jeseníky. „Chráněným přírodním výtvorem“ byl Rabštejn a okolí vyhlášen roku 1990. Jedlobukové lesní porosty s geneticky cennými jilmy horskými a javory kleny jsou chráněné. Tamější přírodní rezervace Rabštejn s výměrou 20,8 hektarů patří od roku 2008 mezi evropsky významné lokality.

Autor: red, Lesy České republiky Foto: https://lesycr.cz/

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*