Blíží se další ročník Noci kostelů, která zve do běžně nepřístupných míst i na poutavý program

Patnáctý ročník Noci kostelů pomalu klepe na dveře kostelů, kaplí, sborů a dalších modliteben, které se do této akce evropského významu zapojují. V olomoucké arcidiecézi se dosud přihlásilo již 199 objektů a dá se tedy očekávat, že v den konání akce, tedy v pátek 2. června 2023, hodnota překročí loňský stav 205 kostelů.

Letošní jubilejní ročník má být jakýmsi ohlédnutím za ročníky uplynulými, jak co se týče přihlášených kostelů, tak jejich programové nabídky. Akce je tradiční především tím, že každoročně otevírá dveře kostelů – nejen těch katolických, kterých je zastoupených nejvíce. Přihlašují se také evangelíci, husité, pravoslavní, baptisté, starokatolíci, adventisté sedmého dne a další církevní denominace. Kromě toho, že návštěvníci mají možnost si mimo čas bohoslužby prohlédnout prostory, kam se běžně v rámci obvyklých bohoslužeb nemají příležitost podívat, jako jsou krypty, věže, sakristie, oratoře apod., připravili si pro ně organizátoři na mnoha místech i zajímavý kulturní program.

Pěvecké vystoupení operní německé zpěvačky Martiny Ondruj Vařákové, rodačky z Nedachlebic, tak uslyší návštěvníci v Bílovicích v kostele Narození sv. Jana Křtitele, v kapli sv. Václava na Držkové zase zazní saxofonové kvarteto. Celovečerní pásmo s hudbou, slovem a prezentací o křtu proběhne v Holešově, v modlitebně Církve adventistů sedmého dne. Koncert duchovní hudby v podání ZUŠ Antonína Dvořáka zazní v Lipníku nad Bečvou v klášterním kostele sv. Františka a dětský pěvecký sbor zazpívá v Lošticích v kostele sv. Prokopa. Žesťový kvintet vojenské hudby a povídání o vojenských kaplanech proběhne v Hranicích v Kasárnách generála Zahálky a jeho kapli sv. Barbory. Houslový recitál nebo beseda s řeholní sestrou Marií Janou Pavlou, SMCB se zase skuteční v Huštěnovicích v kostele sv. Anny.

Pořadatelé nezapomínají ani na děti

Nabídka se ale nezaměřuje jen na hudbu. Výstava k 150. výročí sv. Terezie z Lisieux bude k vidění v Konici v kostele Narození Panny Marie. Program Na koloběžce do Madridu se bude odehrávat v Napajedlích v kostele sv. Bartoloměje. Přednáška o tom, co může Terezie z Lisieux darovat dnešnímu člověku, zazní v Rudě nad Moravou v kostele sv. Vavřince. Lákavý program s názvem Popelka Nazaretská je pak plánován ve Svitavách v kostele Navštívení Panny Marie. A zamyšlení k tématu Jan Blahoslav, biskup Jednoty bratrské se uskuteční v Hošťálkové v kostele českobratrské církve evangelické.

Pořadatelé nezapomínají ani na děti. Ty mohou navštívit třeba tvořivé dílny v Brodku u Přerova v kostele sv. Jana Křtitele. Detektivní pátrání pro děti, výrobu obětin nebo troubení z věže si přichystali organizátoři v Horní Studénce pro kostel sv. Linharta. Divadelní scénka dětí bude zase k vidění v Zábřeze v kostele sv. Bartoloměje. A někde se znavení poutníci mohou i občerstvit: ochutnávka mešních vín čeká na návštěvníky v Bludově v poutním areálu tzv. kostela v lese a nabídka šťávy z farní zahrady sester čeká návštěvníky Šternberka.

Zpestřením je zpřístupnění netradičních míst

Základem ovšem stále zůstává otevření kostela, mnohde zpestřené zpřístupněním netradičních míst. Na prohlídku věže kostela s výskytem kolonie netopýra velkého mohou návštěvníci zavítat do Slušovic do kostela Narození sv. Jana Křtitele. Ojedinělou příležitost svěcení zvonice zažijí návštěvníci ve Svatobořicích-Mistříně, kde pak budou mít příležitost si prohlédnout tři zdejší kapličky. Komentovaná prohlídka liturgických textilií proběhne například v Blazicích v kostele Povýšení sv. Kříže. Čechy pod Kosířem nabídnou komentované prohlídky hned na třech místech, v kostele sv. Jana Křtitele, dále v rodinné hrobce rodu Silva-Tarouca a zejména pak v dosud nerekonstruované zámecké kapli, která se zapojuje do Noci kostelů vůbec poprvé. 

Jak se staví moderní kostel, přiblíží veřejnosti video sestřih ve Zlechově v kostele sv. Anny. Nahlédnout do historie a originálních plánů kostela bude zase možné v Šumperku v kostele sv. Jana Evangelisty, kde se do akce ve městě zapojují i kostel Českobratrské církve evangelické a modlitebna Bratrské jednoty baptistů, mimo jiné. A na prohlídku mohelnického betlému si návštěvníci přijdou v Mohelnici v kostele sv. Tomáše Becketa.

Utajená kaple i nově otevřený Červený kostel v Olomouci

Ve městě Olomouc bude otevřeno rekordních 32 přihlášených objektů. Poprvé se tu do Noci kostelů zapojuje bývalá jezuitská kaple Sodality Panny Marie, královny andělů. Protože se jedná o objekt, který je součástí utajeného prostoru ve Správním Archivu Armády ČR, bude vstup na komentovanou prohlídku omezený po skupinkách. Stejně tak vstup do veřejnosti neznámé řeholní kaple Milosrdných sester sv. Kříže v objektu Arcibiskupského paláce bude možné si prohlédnout v časových intervalech po menších skupinách. Kaple je pro veřejnost nabídnuta téměř po deseti letech. Posledně to bylo u příležitosti výstavy malíře Jano Köhlera, který vyzdobil interiér kaple i arcibiskupského paláce freskami a sgrafitem. Návštěvnickou novinkou má být také nově vysvěcená kaple Sestoupení Ducha Svatého v kněžském semináři, která slouží k bohoslužbám řeckokatolické farnosti.

Přečtěte si  Unikátní večer v Olomouci: Muzejní noc otevře i speciální prostory
Kaple milostrdných sester sv. Kříže v Olomouci

Zahájení Noci kostelů u příležitosti jubilejního ročníku se odehraje v opraveném Červeném kostele v Olomouci za účasti zdejších zástupců církví a samosprávy. Doprovodí jej slavnostní koncert Konzervatoře Evangelické akademie. Ještě donedávna tento kostel sloužil jako sklad knih Vědecké knihovny Olomouc, která jej díky opravě proměnila v místo, kde se má potkávat společnost setkávat s kulturou. Tento objekt tak může být zářným příkladem, kdy kostel již neslouží bohoslužebným účelům, ale přitom je místem zušlechťování lidského ducha. Zajímavostí je, že varhany z tohoto kostela byly přesunuty do husitského kostela sv. Cyrila a Metoděje v Chudobíně, který se Noci kostelů taktéž účastní. V Olomouci se očekává intenzivní návštěvnost, nejen kvůli tomu, že se jedná o hanáckou metropoli, ale i proto, že zde současně s Nocí kostelů proběhnou Svátky města, letos spojené s oslavou 400. výročí svaté Pavlíny.

Soutěž o model katedrály

Město Prostějov a jeho příměstské části Čechovice, Domamyslice a Krasice nabídnou krásných 12 kostelů, kaplí, sborů a modliteben. V Husově sboru budou mít příležitost se nejmenší návštěvníci účastnit soutěže pro děti v hledání symbolů. V kapli sv. Anny bude vzpomenuto výročí 150 let od narození malíře Jano Köhlera a nabídnuty budou i tradiční projížďky historickým kočárem po Náměstí T. G. Masaryka.

V Kroměříži si bude možné prohlédnout téměř deset kostelů a kaplí. Dvě kaple se nacházejí na arcibiskupském gymnáziu, jedna je na zámku, druhá v klášteře Také se tu nachází několik kostelů, jako jeden za všechny jmenujme kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde se návštěvníci mohou těšit hned na několik vystoupení těch nejmenších.

Také ve Zlíně s průmyslovou tradicí se otevře několik kostelů. Přednáška o odkazu biskupa Jana Blahoslava k 500. výročí jeho narození se společným zpěvem vybraných písní zazní v sále Církve československé husitské, který se nachází v kostele Českobratrské církve evangelické. Ve zdejším farním římskokatolickém kostele sv. Filipa a Jakuba pak kromě prohlídek můžeme zakoušet, jak Bůh promlouvá skrze modlitbu, bibli, ticho, vztahy, hudbu, tajemství či sny.

Kostel Českobratrské církve evangelické ve Zlíně

Tématický leták o křtitelnicích

Letos na mnoha místech zapojených kostelů najdou návštěvníci tematický leták o křtitelnicích. Má populárně naučnou formu, představuje vybrané křtitelnice, které nám zaslali dobrovolníci, a které jsou nějak ojedinělé, dále zájemce seznamuje prostřednictvím malířského díla do tématu křtu, který se křtitelnicí souvisí a stojí na počátku našeho letopočtu. Pro nejmenší návštěvníky je leták doplněn omalovánkou a soutěžním kvízem. Účastnit se jej může samozřejmě kdokoliv, kdo chce vyhrát papírovou skládačku katedrály sv. Václava, která jinak již není k sehnání. Další programovou nabídku najdou návštěvníci na webu www.nockostelu.cz nebo v mobilní aplikaci, jak pro systém Android, tak pro iOS. Nově je k dispozici vyhledávání nejbližších kostelů díky sdílení polohy GPS (nutné je připojení k internetu).

Noc kostelů zapustila své kořeny ve Vídni a pro svůj ohlas se rozšířila nejen do České republiky, ale pořádá se i v jiných evropských státech, jako je Švýcarsko, Estonsko, Lotyšsko, Nizozemí a Německo. Na území české republiky je pak akce koordinována jednotlivými diecézemi podle místa své působnosti. Arcibiskupství olomoucké realizuje projekt Noc kostelů za štědré finanční spoluúčasti Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje, Pardubického kraje, statutárního města Olomouce a statutárního města Prostějova. Rovněž jim náleží mnoho díků.

Jako koordinátor Noci kostelů se již těším na úsměvy všech návštěvníků, které by nebyly možné bez nasazení stovek dobrovolníků, za což jim patří velké poděkování a obdiv. Moc kostelů jako Noc kostelů se téměř rovná nevšednímu zážitku v oslňující atmosféře ticha i zábavy. Přeji všem, aby zakusili o Noci kostelů něco vznešeného.

Autor: red Zdroj: David Mikša, diecézní koordinátor Noci kostelů Foto: Noc kostelů

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*