Bránit dětem v používání digitálních technologií může být chyba, naznačuje výzkum brněnských vědců

Děti a digitální technologie

Mnozí rodiče tápou v otázce, zda a v jakém věku dětem pořídit první tablet, chytrý telefon nebo počítač. Někteří děti své ve využívání moderních informačních a komunikačních technologií (ICT) podporují již od nejranějšího věku, jiní jejich využívání oddalují, jak to jen jde. Pravdou je, že není příliš mnoho odborných studií, které by v tomto rodičům rozhodování ulehčily.

Odpovědi na některé otázky přináší tříletý výzkumný projekt, kterému se právě věnují vědci z Ústavu pedagogických věd Filozofické Fakulty Masarykovy univerzity pod vedením Jiřího Zounka. Zaměřili se na problematiku digitálních technologií v životě a učení současných patnáctiletých žáků. Cílem je prozkoumat jejich vliv na chování a učení, a to nejen ve školením prostředí, ale především také v rodině a ve volném čase.

Pro své zkoumání využívají velké množství dat z 21 evropských zemí sesbíraných v rámci výzkumu PISA a ICILS, tedy mezinárodních měření výsledků školního vzdělávání, která probíhala v letech 2015 resp. 2013. Žáci v nich kromě matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti vyplňují i údaje o tom, jak pracují s informačními technologiemi, kdy s nimi začali, kde je nejčastěji používají a jak zdatní se cítí v jejich používání.

Cenné informace získávají výzkumníci také přímo v rodinách, kde probíhaly rozhovory s dětmi i s rodiči a byly využity i další výzkumné postupy. Vědci se zajímali především o to, jak vstupují digitální technologie do učení (ať už záměrného nebo nezáměrného), jaký vliv má na využívání ICT rodina, vrstevníci a škola i jakou roli sehrávají v každodenním životě žáků aktivity ve virtuálním prostředí.

Vliv digitálních technologií na děti do 6 let

Jedna ze studií se pak věnovala také vztahu mezi věkem, ve kterém děti začínají využívat počítač, a mírou jejich ICT dovedností v patnácti letech. „Výsledky ukázaly, že děti, které začaly s technologiemi pracovat v období do šesti let věku, vykazují v 15 letech statisticky významně vyšší míru vnímané kompetence a autonomie v jejich užívání,“ uvedl její autor Libor Juhaňák, v odborném článku, který zveřejnil významný mezinárodní odborný časopis Computers & Education.

Mimoškolní prostředí a vlastní iniciativa dětí

Výsledky výzkumu ukazují, že na rozvoji ICT kompetencí dnešních patnáctiletých se nejvýznamněji podílelo mimoškolní prostředí, tedy rodina, vrstevníci a vlastní osobnost žáka. Největší vliv pak mají především aktivity, které nedělají pro školní účely, ale z vlastního zájmu. “Mimoškolní prostředí nabízí větší prostor pro experimentování a využívání ICT pomocí metody pokusu a omylu (a např. bez obav o případné špatné hodnocení), což má pozitivní vliv na rozvoj digitální gramotnosti dětí,” doplňuje Juhaňák. Ze studie také vyplývá, že děti, které začínají používat počítač dříve, mají v patnácti letech větší zájem o digitální technologie a ty se obecně více promítají do jejich každodenního života.

Přečtěte si  Na hřebenu Radhoště se opět pasou ovce

Omezovat či podporovat digitální technologie u dětí ?

Jak se tedy mají rodiče k moderním technologiím stavět? Mají dětem počítače a mobilní telefony zakazovat nebo je naopak více motivovat k jejich využívání ? Odborníci zákazy v tomto případě nedoporučují. “Rodiče by se měli zajímat o to, jak a za jakými účely jejich děti používají technologie. Přirozeně se s nimi o tomto tématu bavit, otevírat a diskutovat různá témata související s technologiemi. Například co se týče možných rizik nebo co se vše dá s technologiemi udělat či co lze zjistit,” doporučuje Juhaňák.

Často se setkáváme s míněním, že děti a adolescenti neustále jen bez užitku koukají do počítačů a telefonů, ale to je krátkozraký odsudek. Právě volnost v experimentování nebo vhodná hra jsou pro osvojování dovedností velice důležité. Zůstává ale na rodičích, aby takové aktivity moderovali,“ doplnil vedoucí výzkumného týmu Jiří Zounek.

Odborníci také doporučují stanovení si určitých pravidel, co se týče využívání technologií dětmi. Děti by měly mít jasné mantinely, v rámci kterých si mohou sami experimentovat a využívat technologie po svém, ale zároveň by měla být takto minimalizována případná rizika či negativní důsledky jako je například jejich nadměrné využívání a podobně.   

Je třeba si však uvědomit, že zmiňovaný výzkum se věnuje dnešním patnáctiletým. Situace současných nejmladších dětí může být vlivem většího a dřívějšího kontaktu s tablety a mobilními telefony odlišná. O tom, zda je jejich vliv na děti stejný jako v případě počítačů bude muset být předmětem dalšího zkoumání.

Autor: kal Zdroj: Masarykova univerzita Foto: freepik.com

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*