Dunajovické kopce budeme bránit před motorkáři, říkají místní ochranáři

Dunajovické kopce nedaleko Pálavy představují významnou přírodní i kulturní lokalitu.

Národní přírodní památka Dunajovické kopce je místem, kde díky spojení přírodních hodnot a kulturního dědictví vznikl neobyčejně zajímavý a přitažlivý kout krajiny. Zdejší ochranáři se rozhodli postavit motorkářům, kteří lokalitu v blízkosti Pálavy narušují.

Lokalita má přírodní i kulturní hodnotu

„Na jedné straně se zde až do dnešních dní zachovaly vzácné druhy rostlin, díky kterým můžeme nahlédnout do různých období vývoje naší krajiny. Na straně druhé byl nevysoký hřeben Dunajovických kopců odpradávna místem využívaným lidmi. Dunajovické kopce tak představují nesmírně cenné území, kde pro zábavu v podobě terénní jízdy na motocyklech a čtyřkolkách není místo,“ vysvětluje Helena Prokešová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Vedle přírodní hodnoty má lokalita, která je součástí chráněné krajinné oblasti Pálava, také kulturní význam. Vztahuje se především ke kopci zvanému Rochusberg, na jehož vrcholu stávala v 17. a 18. století viniční kaple sv. Rocha. Pro tehdejší obyvatele Dolních Dunajovic měla velký duchovní význam. Několikrát do roka k ní putovala procesí a konaly se zde bohoslužby. Po zákazu těchto procesí v období josefínských reforem byla sice kaple do poslední cihly rozebrána, Dunajovičtí však na vrcholu Rochusbergu vystavěli alespoň kříž a k místu v modlitbách směřovali i nadále.

“Dnes odkazuje na někdejší náboženskou hodnotu Rochusbergu takzvaná Kaple cestou, která symbolickým umístěním pěti objektů mobiliáře běžné kaple nabádá putující, aby se při cestě vzhůru na chvíli zastavili, rozhlédli se do krajiny a nechali na sebe působit atmosféru tohoto místa. A k tomu je samozřejmě ideální ticho a nerušený klid, bez burácejících motorů,“ doplňuje Josef Šuba, historik Regionálního muzea v Mikulově a zastupitel Dolních Dunajovic.

Na nelegální vjezdy se zaměříme

Stále se zvyšující intenzita jízd motorových vozidel přímo v srdci Dunajovických kopců se nelíbí ani samotným obyvatelům Dolních Dunajovic. „Dunajovičtí mají k lokalitě silný citový vztah. Mnozí na úpatí kopců obhospodařují své vinohrady, jiní sem chodí na vycházky, myslivci se zde zase starají o zvěř. Pro všechny skupiny obyvatel je tento způsob využívání Dunajovických kopců velmi obtěžující. V loňském roce situace dospěla tak daleko, že byla neúnosná. Snahu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR zamezit tomuto nešvaru jsme proto přivítali s povděkem,“ uvedl starosta Dolních Dunajovic Josef Hasník.

Přečtěte si  Na Pálavě se šíří invazní klejicha hedvábná, správa CHKO usiluje o její úplnou likvidaci

Zdejší ochranáři jsou rozhodnuti se na nelegální jízdy motocyklů, čtyřkolek a jiných motorových vozidel zaměřit. Vjezdy bez oprávnění budou důrazně postihovat. “Obec v nejbližší době nainstaluje dopravní značky se zákazem vjezdu a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR bude ve spolupráci se Stráží přírody a Policií ČR dbát na jejich dodržování,“ dodala Prokešová.

Národní přírodní památka Dunajovické kopce se nachází v Dunajovických vrších nedaleko Pálavy. Lokalita zahrnuje vzácné přírodní druhy, stopy tradičního zemědělství, včetně terasovitého obdělávání, i poutní místo.

Zdroj a foto: AOPK ČR

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*