Fakultní nemocnice Olomouc otevírá nový pavilon G, jedná se o unikátní projekt za 182 milionů korun

Fakultní nemocnice Olomouc slavnostně otevřela svůj nový pavilon, který bude novým domovem pro pracoviště v oblasti alergologie, imunologie, onkologie, infektologie a dalších. Tento moderní objekt se nachází v severozápadní části nemocničního areálu a jeho výstavba, kterou za částku 182 milionů korun bez DPH realizovala společnost OHLA ŽS, je ve více ohledech výjimečná. Nejenže tato firma zajistila i kompletní projektovou dokumentaci, ale tato budova představuje také první případ, kdy největší zdravotnické zařízení na střední Moravě použilo při svých stavebních investicích tzv. režim „design and build“. Tento způsob výstavby, který spojuje plánování a realizaci do jednoho procesu, tak poskytl novému pavilonu skutečně mimořádný charakter.

„Budova G není koncipována jako čistě zdravotnický pavilon šitý na míru danému pracovišti, jako tomu bylo nedávno u novostaveb sídel II. interní kliniky a ambulantní části Hemato-onkologické kliniky. Přesto nám její otevření velmi výrazně pomohlo vyřešit aktuální požadavky na umístění některých zdravotnických i nezdravotnických provozů v zájmu komfortu našich klientů a personálu. Vznik a rozvoj špičkových pracovišť spolu se stavebním ruchem a mimo jiné i demolicí naší nejstarší budovy známé jako Franz Josef nás totiž staví před každodenní výzvy, jak vše zvládnout nejen po odborné a personální stránce, ale i po té prostorové. Věřím, že se všem návštěvníkům i pracovníkům bude v nových prostorách líbit,“ říká ředitel Fakultní nemocnice Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Nový pavilon G je třípodlažní budovou s technickou nástavbou ve čtvrtém nadzemním podlaží. V prvním podlaží se nacházejí tři ordinace, edukační a monitorovací místnost a kancelářské prostory pro ambulantní oddělení Onkologické kliniky, dále ambulance dispenzární péče Infekčního oddělení, jež slouží ke kontrole a sledování plně vyléčených neinfekčních pacientů, včetně stacionáře. Druhé nadzemní podlaží je celé novým domovem Oddělení alergologie a klinické imunologie, které se sem kompletně přesunulo z budovy F. Vedle zázemí pro vedení oddělení zde jeho klienti naleznou deset ordinací, vyšetřovny EKG + BKT a spirometrie, alergenní aplikace, stacionář a testovací místnost.

Ve třetím podlaží vznikly edukační a administrativní místnosti pro potřeby FN Olomouc, poradna Oddělení léčebné výživy a zázemí Národního onkologického registru. Sídlí zde nyní také interní audit či nemocniční ombudsman. Na střeše objektu je umístěna fotovoltaická elektrárna o výkonu zhruba 60 kWp, která se skládá z celkem 122 fotovoltaických panelů. Budova rovněž splňuje požadavky kladené na nové stavby s téměř nulovou spotřebou energie.

Jako velká výhoda D&B se ukázala komunikace pouze s jedním partnerem

„Design and build (D&B) je projektový přístup, který kombinuje návrh a výstavbu do jednoho integrovaného procesu. Tím se odlišuje od tradičního modelu, kdy se návrh a výstavba provádí zvlášť projektanty a stavebními dodavateli. V modelu D&B je naopak jedna firma zodpovědná za celý projekt od začátku do konce,“ popisuje novátorský postup vedoucí Odboru investic FN Olomouc Ing. František Valíček.

„Jako velká výhoda se během stavby ukázala přímá komunikace pouze s jedním partnerem, který sehrál roli jak autora projektu, tak jeho realizátora. I díky tomu došlo ke zkrácení celkové doby trvání celé akce a stavba byla předaná za pouhých deset měsíců od podpisu smlouvy o dílo. Nevýhodou z pohledu zadavatele pak může být menší kontrola nad zpracováním projektové dokumentace, kdy je vliv na návrh stavby omezený. Některé specifické požadavky na design či alternativní řešení potom mohou vytvářet konflikty zájmů. V našem případě se však všechny strany snažily dosáhnout optimálního řešení tak, aby byl výsledek nejen v souladu s požadovaným záměrem objednatele, ale i ke spokojenosti zhotovitele,“ doplňuje František Valíček.

První provozy se do budovy G začaly stěhovat už na konci června letošního roku, některá pracoviště ještě dokončují svůj přesun do nového prostředí během měsíce září.

Autor: red Zdroj a foto: Fakultní nemocnice Olomouc

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*