Financování Horácké arény v Jihlavě je kompletně zajištěno. Přípravy na demolici starého stadionu vrcholí

Národní sportovní agentura potvrdila přidělení třísetmilionové dotace na stavbu Horácké multifunkční arény v Jihlavě. Demolici starého stadionu ani stavbě nové arény tak už nic nestojí v cestě. Horácký zimní stadion už je uvnitř kompletně vyklizen. Dělníci teď podél Tyršovy ulice staví bariéry proti hluku a prachu, s bouráním starého stadionu začnou 1. srpna 2023.

„Rozhodnutí od Národní sportovní agentury (NSA) o poskytnutí dotace jsme obdrželi 24. července 2023. Příprava projektu byla dlouhá a náročná cesta. Jsem rád, že jsme ji zvládli,“ řekl manažer výstavby arény a jihlavský radní David Beke. 

Podle jeho slov byla registrace projektu Národní sportovní agenturou ukončena letos 12. června a NSA následně stanovila nejzazší termín pro dokončení výstavby multifunkční haly na 31. prosince 2026. „Počítáme však s tím, že generální dodavatel, stavební firma Gemo, dodrží smluvní termín realizace stavby a dokončí jí do 26 měsíců od zahájení. Na podzim 2025 chceme Horáckou multifunkční arénu otevírat,“ ubezpečil primátor Jihlavy Petr Ryška a zopakoval, že o výstavbě haly je v podstatě rozhodnuto od roku 2019, kdy byla v dubnu vypsána užší architektonická soutěž o návrh haly, v říjnu byly vyhlášeny výsledky a v prosinci se podepisovala smlouva s vítěznou architektonickou kanceláří Chybík a Krištof.

Horácký zimní stadion před bouráním

V květnu 2021 Zastupitelstvo města Jihlavy souhlasilo s předložením žádosti o poskytnutí dotace z Národní sportovní agentury a zavázalo se k zajištění finančního krytí ve výši celkových nákladů projektu. V únoru 2022 Rada města Jihlavy schválila podmínky zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodavatele stavby arény. V červenci 2022 skončil termín pro podání nabídek do výběrového řízení a na magistrát přišlo pět nabídek s cenou v rozmezí od 1,909  do 2,25 mld. Kč bez DPH. 

V srpnu 2022 zastupitelstvo uložilo ekonomickému odboru najít dodatečné finanční prostředky od bankovních domů ve formě úvěru za účelem financování arény a prověřit dopad případného vyššího úvěrového zatížení na rozpočet a hospodaření města. Vedení Jihlavy seznámilo v pondělí 23. ledna zastupitele a ve středu 25. ledna 2023 veřejnost s detailním záměrem financování a s harmonogramem výstavby Horácké multifunkční arény.

Následně v únoru 2023 jihlavské zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o úvěru ve výši 300 mil. Kč na realizaci strategických investičních akcí – např. výstavbu Horácké multifunkční arény, Centrálního dopravního terminálu, Vodojemu Bukovno apod. a zároveň závazek ve výši 200 mil. Kč z Fondu rezerv a rozvoje na financování multifunkční haly. V březnu 2023 radní města schválili uzavření smlouvy s generálním dodavatelem stavby společností GEMO a.s., Olomouc.

Přečtěte si  Relaxační zóna na Velkém náměstí v Kroměříži měla úspěch. Během léta přilákala tisíce návštěvníků
Podpis smlouvy Horácká multifunkční aréna

Celkové náklady stavby přesahují 1,9 miliardy korun

V pátek 12. května 2023 podepsali primátor města Jihlavy Petr Ryška a hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek smlouvu o krajské dotaci na výstavbu Horácké multifunkční arény ve výši 500 mil. Kč a zároveň primátor a majitel stavební firmy GEMO Jaromír Uhýrek podepsali také smlouvu o výstavbě arény.

„Poslední dvě formální podmínky zahájení výstavby byly naplněny, když nabyl právní moci demoliční výměr ve čtvrtek 20. července 2023 a když nám 24. července potvrdila NSA přidělení dotace. Demolice tak začne 1. srpna 2023 s tím, že by měla trvat do konce listopadu 2023. Souběžně s demolicí však už budou probíhat i přípravy na stavbu jako například zakládání,“ doplnil harmonogram prací radní David Beke.   

Financování stavby HMA za vysoutěženou cenu ve výši 1,909 mld. Kč by mělo probíhat z těchto zdrojů:

  • 500 mil. Kč – dotace od Kraje Vysočina,
  • 300 mil. Kč – dotace od Národní sportovní agentury (NSA),
  • 100 mil. Kč – revolvingový úvěr statutárního města Jihlavy,
  • 809 mil. Kč – investiční úvěr statutárního města Jihlavy,
  • 200 mil. Kč – vlastní zdroje statutárního města Jihlavy

Autor: red Zdroj a foto: Město Jihlava

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*