Ivermectin má dobré výsledky, obhajuje lék Nemocnice u sv. Anny

Ivermectin se dosud užívá jako experimentální lék proti nemoci COVID-19

Lékaři z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Masarykovy univerzity zhodnotili zkušenosti s léčbou onemocnění COVID-19 ivermectinem. U léku byly podle nich prokázány antivirotické účinky. Tvrdí to na základě analýzy podání léku u 150 pacientů.

O použití ivermectinu u sv. Anny jsme psali naposledy v tomto článku.

Ivermectin byl podle svatoanenských lékařů ve světě podán už v řadě menších studií. U některých z nich odborníci publikovali pozitivní účinky, jiné vyzněly neutrálně, preparát byl ale v každém případě hodnocen jako bezpečný.

“Vzhledem k tomu, že indikace tohoto léku v léčbě nemoci COVID-19 není schválená, jedná se o léčbu experimentální. V České republice je možné jej podávat během hospitalizace a také používat v ambulantní léčbě dle uvážení ošetřujícího lékaře a po souhlasu a poučení pacienta,” upřesnila mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Lékaři v Nemocnici u sv. Anny dosud podali ivermectin 150 pacientům s průměrným věkem 63 let. Dávkování u většiny pacientů bylo velmi malé, konkrétně 0,2 mg/g. Do analýzy lékaři zařadili pacienty, kteří dostali alespoň dvě dávky léku.

“U této skupiny pacientů jsme nezaznamenali žádný klinicky významný nežádoucí účinek léku. Jednalo se v naprosté většině o pacienty JIP a jednoho standardního oddělení. V léčbě jsme používali další běžně doporučené léky bez omezení dle jejich běžných indikací v závislosti na stavu pacientů,“ uvedl iniciátor analýzy a primář I. interní kardioangiologické kliniky svatoanenské nemocnice Michal Rezek

Podle upřesňujících informací 117 pacientů v průběhu hospitalizace vyžadovalo oxygenoterapii a byli léčení kortikoidy, 42 léčbu vysokoprůtokovým kyslíkem (HFNO), 17 pacientů bylo souběžně léčeno remdesivirem. “18 pacientů jsme přeložili na anesteziologicko resuscitační kliniku z důvodu nutnosti mechanické plicní ventilace, přičemž šest z nich zemřelo, zbytek, tedy 12 pacientů, bylo úspěšně extubováno, následně jsme je mohli přeložit zpět na běžné oddělení a propustit z nemocnice domů,” doplnil Rezek s tím, že úmrtnost u 150 pacientů byla desetiprocentní.

Tvrdá data poskytne až řádná studie

Lékaři konstatovali, že pro průkaz účinku ivermectinu je třeba větší randomizované, placebem kontrolované studie.  „Výsledky naší léčené skupiny potvrdily již opakovaně publikovanou dobrou toleranci léčby a zároveň naznačují možný pozitivní efekt. Ten však nelze kvantifikovat vzhledem k absenci kontrolní skupiny. Nemůžeme ho tedy na základě této retrospektivní analýzy považovat za potvrzený, nicméně se nám jeví jako smysluplné v léčbě pokračovat,” upřesnil primář Rezek.

Přečtěte si  Dlouholetá práce ochranářů a dobrovolníků se vyplácí: po letech pálavského borytobraní už není skoro co vytrhávat

Jasnější evidenci může podle něj přinést jen prospektivní randomizovaná, placebem kontrolovaná klinická studie, kterou svatoanenská nemocnice připravila ve spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity a výzkumnou infrastrukturou Czecrin. Nyní byla odeslána ke schválení do Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Podle Rezka je také pozoruhodná skutečnost, že ve skupině analyzovaných pacientů jich celkem 17 dostalo kombinaci remdesiviru a ivermectinu. “Ani u těchto pacientů nebyl pozorován žádný nežádoucí účinek léčby, právě naopak. Z těchto pacientů zemřel pouze jeden člověk na druhotnou komplikaci v době, kdy se zlepšoval z covidového zápalu plic. To je zajímavý výsledek, který stojí za případné další zkoumání a zhodnocení na větším počtu pacientů,” doplnil svatoanenský primář s tím, že kombinovaná antivirotická léčba by pravděpodobně mohla mít větší účinnost u hospitalizovaných pacientů než léčba jedním preparátem.

Zdroj a foto: FNUSA

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*