Kyjov získá ochranu proti povodním, Kyjovka bude protékat parkem

Kyjovka

Vodohospodáři z Povodí Moravy s vedením Kyjova připravují vybudování protipovodňových opatření na říčce Kyjovce. V plánu jsou přírodně blízká opatření, revitalizace, suché nádrže i rozšíření toku kyjovky do městského parku.

Správce povodí a město se dohodli na vzájemné spolupráci, v rámci které vzniknou přírodě blízká protipovodňová opatření Kyjova a současně dojde k začlenění a propojení Kyjovky a městského prostoru. Návrh zahrnuje výstavbu suché nádrže nad městem a přírodě blízká protipovodňová opatření nad městem i přímo ve městě.

“Vzniknout mají revitalizační opatření na přítocích Kyjovky a také opatření za účelem zpomalení odtoku a zvýšení retence vody v krajině. Mimo zástavbu budou vytvořeny meandry a mokřady a podpořen rozliv v údolní nivě říčky Kyjovky. V zástavbě města budou vybudována protipovodňová opatření pomocí protipovodňových valů a zídek,“ popsal projekt generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Vedení města chce také Kyjovku přiblížit lidem. „Jednou z ambicí města je roztáhnout Kyjovku do městského parku, který nyní vodní tok pouze lemuje. Získali bychom tím nesmírně atraktivní prostor pro trávení volného času,“ uvedl kyjovský starosta František Lukl.

Také v rámci zástavby města jsou podle něj plánovány revitalizační úseky poskytující lepší podmínky pro živočichy, zejména vodní ptactvo. Komplex opatření tak bude řešit oba hydrologické extrémy – ochranu před povodněmi a díky revitalizačním opatřením i dopady dlouhodobého sucha na vodní tok a na vodu vázané ekosystémy.

Šéf moravských vodohospodářů Václav Gargulák (vlevo) po podpisu dohody se starostou Kyjova Jiřím Luklem

Kyjov ohrožují záplavy

Zástavba města Kyjova je podle vodohospodářů v současnosti ohrožena při povodňových průtocích vyšších než dvacetiletý průtok. Při stoleté povodni v Kyjovce je v ohrožení 2300 obyvatel a 700 domů. “Cílem vzájemné spolupráce je ochranu obyvatel města před povodněmi výrazně navýšit. Přesná míra ochrany bude určena v rámci navazujících stupňů projektové dokumentace,” upřesnil mluvčí moravských vodohospodářů Petr Chmelař.

Obě strany si dohodu pochvalují. „Spolupráce mezi obcí a správcem toku při takto rozsáhlém projektu ochrany před velkou vodou je zcela zásadní. Odtokové poměry se musí řešit komplexně a to vhodnou kombinací různých druhů opatření toho, co nám krajina a zástavba umožňuje – rozlivy mimo město a převedení vody korytem řeky v zastavěné části města,“ vysvětluje Gargulák.

Přečtěte si  Obchvat Frýdku-Místku je kvůli reklamovanému povrchu opět uzavřen. Opravy potrvají do konce června

V rámci smlouvy o spolupráci se město Kyjov s Povodím Moravy dohodlo, že zajistí studii proveditelnosti. Správce povodí poskytne pro zadání této studie odbornou součinnost. Předběžný harmonogram realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření na říčce Kyjovce poskytne právě připravovaná studie, která určí i odhadované náklady.

Zdroj a foto: Povodí Moravy

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*