Zprávy

Revitalizace Kyjovky u Moravské Nové Vsi vrací řece původní ráz a podpoří zadržování vody v krajině

Povodí Moravy úspěšně dokončilo revitalizaci Kyjovky u Moravské Nové Vsi. Cílem prací bylo zpomalit povrchový odtok vody, zvýšit schopnost krajiny zadržovat vodu, zlepšit vzhled vodního toku a protipovodňovou funkci říční nivy. U Moravské Nové Vsi tak vodohospodáři vytvořili velmi zajímavé adaptační opatření reagující na změnu klimatu. […]