Na Kyjovku se vrátí meandry a tůně, vodohospodáři provádějí revitalizaci

Řeka Kyjovka teče z Chřibů přes Kyjov až do Dyje.

Vodohospodáři z Povodí Moravy provádí revitalizaci Kyjovky u Moravské Nové Vsi. Cílem prací je podpořit zachytávání vody v krajině i podpořit ochranu proti povodním. Úpravy mají přispět také k větší přizpůsobivosti vůči klimatické změně.

Na jaře zahájili moravští vodohospodáři u Moravské Nové Vsi revitalizaci dalšího vodního toku. Pracují na zlepšení hydromorfologického stavu Kyjovky. Práce povedou k obnovení přirozené retenční kapacity říční nivy, zvýšení protipovodňové funkce a zpomalení povrchového odtoku.

“Vytvoříme rozvolněné koryto Kyjovky v celkové délce 1 730 metrů, které povedeme mimo současné koryto. Koryto doplníme širokou bermou, která umožní přirozený rozliv v době, kdy budou vyšší průtoky v řece,“ popsal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Řeka tak získá říční oblouky, širokou bermu i přirozenou nivní vegetaci. Současně s tvarováním koryta vodohospodáři vyhloubí tři tůně.

U řeky přibudou nové stromy i broukoviště

V průběhu revitalizace rovněž vzniknou dvě broukoviště, která budou vytvořena z dřevní hmoty původních dřevin. V rámci stavby budou realizovány výsadby stromů a keřů, které doplní novou trasu koryta.

“Vzhledem k citlivosti území respektuje i náhradní výsadba přirozené místní biotopy a je rozdělena na výsadby dřevin měkkého a tvrdého luhu. V lokalitě proto budou vysazeny například vrby, topoly, duby, jasany či jilmy,” doplnil Gargulák.

Stavební práce odstartovaly letos v dubnu a potrvají nejdéle do listopadu příštího roku. Náklady na revitalizaci Kyjovky dosahují téměř dvacíti milionů korun.

Společně s revitalizací Kyjovky u Moravské Nové Vsi připravilo Povodí Moravy i projekt na revitalizaci navazujícího úseku Kyjovky na území sousedních Mikulčic. “Práce na tomto úseku budou zahájeny po zajištění potřebných pozemků,” informoval mluvčí moravských vodohospodářů Petr Chmelař.

Povodí Moravy má za sebou v posledních letech úspěšnou revitalizaci několika moravských toků. Jde o úpravy na Bečvě i Černotína a Skaličky, napojení odstavených ramen Dyje u Břeclavy, renaturaci Moravy u Štěpánova či revitalizaci Trkmanky.

Řeka Kyjovka pramení v Chřibech, na jižním svahu kopce Vlčák. Protéká Kyjovem a Lanžhotem. Jedná se o významný levostranný přítok Dyje nedaleko soutoku s řekou Moravou.

Zdroj a foto: Povodí Moravy

Související články

Přečtěte si  Světový den bez tabáku: Brněnská nemocnice u svaté Anny nabízí bezplatné možnosti pomoci s odvykáním kouření

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*