Lesníci a ochranáři se dohodli o Soutoku, sníží těžbu dřeva

Oblast s unikátní přírodní hodnotou při soutoku Moravy a Dyje zvaná Moravská Amazonie

Ochranáři z Agentury ochrany přírody a krajiny uzavřeli s Lesy ČR dohodu o podobě lesního hospodaření v oblasti soutoku Moravy a Dyje zvané Moravská Amazonie. Má dojít k nižší těžbě dřeva, plocha těžby se ale zároveň rozšířila.

Podle ochranářů je z hlediska ochrany přírody problematický holosečný způsob hospodaření, při němž jsou odtěženy všechny stromy, případně zůstane stát jen pár ponechaných jedinců. „Za relativně krátkou dobu pak vznikají velké plochy se stejnověkými, velmi mladými porosty. Proto bylo jedním z cílů rozložit těžbu dřeva do větší plochy, ale tak, aby se odtěžila vždy jen část stromů. Zůstane tak stát poměrně velké množství starých stromů a zároveň se les prosvětlí,” uvedl lesník AOPK ČR Vladan Riedl s tím, že právě světlé lesy v minulém století téměř zcela vymizely a druhy na ně vázané patří k nejohroženějším.

Tento princip podle ochranářů dokládají čísla. Na území lesního hospodářského celku Soutok se bude těžit na 753 hektarech. Vytěží se ale zhruba o třetinu méně dřeva, ve srovnání s předchozím desetiletím budou nově schválené těžby nižší téměř o polovinu a dokonce i na menší ploše. “Na rozdíl od současného stavu se ale zvětšuje i bezzásahové území na místě plánované národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy. Podobná situace je i v části Niva Dyje. Tady v kompromisním návrhu došlo ke zvýšení plochy těžby z 266 na 323 hektarů, její objem ale klesl zhruba o čtvrtinu,” upřesnil Riedl.

Soutok se vyznačuje rozlehlými lužními lesy

Po letech konečně dohoda

Jednání mezi oběma státními institucemi probíhalo dlouhá léta bezvýsledně. Obě strany oceňují, že nedávná dohoda otevřela cestu ke kompromisnímu řešení. „Jsme rádi, že po letech marných debat a sporů se nám podařilo s Lesy ČR najít společnou řeč a uzavřít dohodu. Ta je kompromisem pro obě strany, který ale přinese citlivější a k přírodě ohleduplnější lesní hospodaření v této mimořádně cenné lokalitě,” uvedl ředitel jihomoravského pracoviště AOPK Stanislav Koukal.

Podle něj dohoda zároveň Lesům ČR ponechává prostor pro těžbu dřeva, byť v o něco menším rozsahu, než tomu bylo v uplynulých desetiletích. Zároveň upozornil, že obavy ze zvýšené těžby jsou nepochopením obsahu dohody a nových lesnických plánů.

Zdroj a foto: AOPK ČR

Související články

Přečtěte si  Průtok v říčce Šišemce na konci června dosáhl úrovně dvousetleté povodně. Vodohospodáři čistí koryto

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*