Lesníci změnili přístup k Soutoku a Pálavě, ochranáři souhlasí s novým hospodařením

Oblast soutoku Moravy a Dyje neboli moravská Amazonie představuje unikátní kus přírody. O jeho intenzivnější ochraně se hovoří dlouho.

Ochranáři mají za sebou řadu nejednoduchých jednání se státními lesníky. Výsledkem je úprava hospodářského plánu Lesů ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny s novým nastavením hospodaření souhlasí. Počítá se s minimalizací dopadů na vzácné druhy rostlin a živočichů v oblasti Pálavy a Soutoku Moravy a Dyje.

Před rokem vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) nesouhlasná závazná stanoviska k lesním hospodářským plánům na období 2020-2029 pro lesní hospodářské celky Židlochovice a Soutok. Podle ochranářů totiž nerespektovaly výjimečné přírodní hodnoty těchto území. Nynější schválené lesní hospodářské plány vycházejí z rámcové dohody mezi AOPK ČR a státním podnikem Lesy ČR, ve které byly vzájemně odsouhlaseny základní principy hospodaření.

„Uzavřená dohoda představuje pozitivní změnu ve způsobu hospodaření v lesích s vysokým zastoupením dubu. V těchto porostech se nově nebudou dělat žádné holoseče, namísto toho se budou porosty postupně prosvětlovat. Pro ostatní porosty s nižším zastoupením dubu se podařilo zmenšit velikost paseky. Na nich bude zůstávat větší množství stromů na dožití, takzvaných výstavků, než tomu bylo doposud,” uvedl František Pelc, ředitel AOPK ČR. V lesích tak vzniknou místa ideální pro různé druhy hmyzu, jako jsou tesařík obrovský, krasec dubový, ale také třeba vzácná bledule letní.  

Schválení lesních hospodářských plánů je začátkem nezbytné změny hospodaření v lesích Pálavy a Soutoku. „Vítáme vstřícný postoj vedení Lesů ČR k ochraně přírody v tomto jedinečném území a samozřejmě víme, že s lesníky musíme nadále spolupracovat. Důležité je také brzké vyhlášení navrhovaných zvláště chráněných území NPR Lanžhotské pralesy a NPP Soutok. Do území by se tak mohlo investovat více peněz na aktivní péči a byly by podchyceny i další klíčové aktivity, jako je například hospodaření na loukách nebo naprosto zásadní vodní režim v lužních lesích,“ doplnil ochranář Stanislav Koukal.

Les se prosvětlí, chráněné území rozšíří

Nový přístup k obnově cenných dubových lesů se týká porostů v mýtním věku, prosvětlovány ale budou i porosty mladší. Z dlouhodobé perspektivy je zásadní také změna přístupu k mladým porostům do šedesáti let věku. Mladé stromy dostanou díky intenzivním výchovným zásahům víc světla i prostoru pro vytvoření mohutných korun. Takové stromy pak budou vitálnější a mnohem atraktivnější pro vzácné druhy hmyzu než stromy pěstované v hustém zápoji.

Přečtěte si  Brněnská diecéze představuje jako první úřad svého druhu novou vizuální identitu a moderní přístup ke komunikaci

„U starých dubových porostů tak nebudou vznikat klasické paseky, které byly frézovány, ale porosty by měly být postupně v patnáctiletých intervalech prosvětlovány. To dává šanci nejen světlomilným druhům, ale i potenciální přirozené obnově dubu,“ upřesňuje lesník AOPK ČR Vladan Riedl.

„Kromě aktivních zásahů zahrnují lesní hospodářské plány místa bez těžebních zásahů. V oblasti Soutoku se jedná zhruba o 490 hektarů, které by měly být ponechány samovolnému vývoji. Zde se nyní připravuje vyhlášení národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy,“ dodal Riedl. V bezzásahových územích hledají útočiště další druhy, které k životu potřebují tlející dřevo či klid.  

Změn v hospodaření se však nedočkají jen lesy v oblasti Soutoku. Odsouhlasené lesní hospodářské plány se týkají také lesů v CHKO Pálava a v maloplošných zvláště chráněných územích, které AOPK ČR spravuje. V některých územích, jako je třeba Milovický les, byly vymezeny jádrové zóny, které budou v následujících letech ušetřeny mýtních těžeb, v dalších rezervacích dojde naopak k prosvětlování příliš hustých porostů nebo k obnově již téměř zapomenutého pařezinového hospodaření.

Cílem navržených opatření je podle ochranářů alespoň částečná obnova kdysi běžného biotopu světlých lesů a poskytnout druhům rostlin i živočichů, vázaných na toto specifické prostředí, prostor pro život.

Zdroj a foto: AOPK ČR

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*