Město Mikulov se odvolalo proti rozhodnutí soudu o navrácení Dietrichsteinské hrobky

Město Mikulov podalo prostřednictvím advokátní kanceláře v pondělí 11. prosince 2023 odvolání proti rozsudku o navrácení Dietrichsteinské hrobky, který padl u Okresního soudu v Břeclavi 25. října letošního roku. Město se totiž neztotožňuje se skutkovým stavem, který byl zjištěn neúplně a nesprávně a následně byl také chybně posouzen po právní stránce.

Dle vyjádření právního zástupce města Jiřího Petříka Soud prvého stupně nevzal v úvahu všechna tvrzení Města a neprovedl důkazní prostředky, které mají svědčit pro zamítnutí žaloby. Soud prvního stupně nezohlednil především oprávněnost odnětí majetku otci žalobkyně. Město má za to, že soud prvního stupně nerespektoval znění tehdejších právních předpisů a fakticky zpochybnil závaznost tzv. Benešových dekretů.

O rodinnou hrobku šlechtický rod přišel po druhé světové válce. Hrobku má od 90. let minulého století ve vlastnictví město Mikulov. Město za dobu vlastnictví Dietrichsteinské hrobky od roku 1994 provedlo řadu oprav stavby za cca 67 milionů korun, přičemž z vlastních prostředků investovalo cca 20 milionů korun a částku 47 milionů korun činily dotace. S péčí řádného hospodáře o vlastní majetek se město Mikulov řádně, v souladu s veřejným zájmem, ale i zájmem žalobkyně, s úctou a pietou o Dietrichsteinskou hrobku, jednu z nejvýznamnějších památek ve městě, stará. A kromě uvedených skoro 70 milionů na opravy město investovalo další desítky milionů na běžnou údržbu a provoz.

V hrobce je provozován prohlídkový okruh s terasou a výhledem na městské dominanty

Dietrichsteinská hrobka je jednou z nejvýznamnějších památek v Mikulově a v současné době je provozována jako pietní místo s prohlídkovým okruhem a možností vystoupat na terasu, kde jsou krásné výhledy na Náměstí, zámek i Svatý kopeček.

Stálá výstava upozorňuje na loretánskou minulost kostela a poutnickou minulost Mikulova. Využity jsou hrobové nálezy, získané při antropologickém výzkumu některých rakví, mobiliář, plastiky a obrazy.

S rodinou paní Mercedes Dietrichstein, která žije v Argentině, jsme se nyní po vynesení rozsudku nekontaktovali. Do doby než bylo rozhodnutí soudu pravomocné, a do doby než jsme se měli možnost seznámit s písemným vyhotovením rozsudku a odůvodněním, se město Mikulov k celé záležitosti nevyjadřovalo.

Šlechtična Mercedes Dietrichsteinová v červnu v roce 2017 uložila urny s ostatky svých rodičů do rodové hrobky. Výjimečný pietní akt, který se v Dietrichsteinské hrobce konal poprvé od začátku druhé světové války, celebrovali mikulovští kněží v čele s proboštem Pavlem Pacnerem.

Přečtěte si  Jihlavské nádraží čeká výrazná přeměna: nové nádraží za 1,27 miliardy bude dokončeno v roce 2026

Autor: red Zdroj: Město Mikulov Foto: Wikipedie

Doporučujeme


1 Comment

  1. Klídek….nic vracet nebude, protože ti, kteří o tom rozhodují, jsou potomci těch co kradli a museli by pak i oni kradené vracet.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*