Náplavka v Olomouci je hotová, otevřela se lidem

Dokončená náplavka na pravém břehu řeky Moravy

Olomoucká náplavka na pravém břehu řeky Moravy je dokončená a přístupná veřejnosti. Prostor mezi mostem u Bristolu a mostem Václava Rendera je součástí protipovodňových opatření. K jejich dokončení má dojít v listopadu.

Jedna z hlavních dominant protipovodňových opatření v centru Olomouce je dokončená. Stavebníci na konci září dokončili práce na náplavce a předali stavbu ke kolaudaci. Olomoucká náplavka se teď otevřela lidem.

“Smyslem náplavky je přiblížit řeku lidem a vytvořit odpočinkovou zónu v blízkosti řeky. To se nám povedlo a už dnes vidíme, jak tento trend napodobují další města. Podobné prvky vznikají třeba v Hranicích, Brně, řeku lidem chce přiblížit i Valašské Meziříčí a Vsetín,“ uvedl Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy, které stavbu protipovodňových opatření na starosti.

Náplavka je 370 metrů dlouhá a dvanáct metrů široká. Obložená je žulovým kamenem, který je dostatečně odolný proti povodňovým průtokům. „Musí převést průtok o síle 650 kubíků za sekundu. Dle vodohospodářských výpočtů bude přibližně třicet dnů v roce zaplavena a odolat musí také ledovým jevům v době mrazů,“ popsal Gargulák.

Náplavku oživí drobné podniky i společenské akce

Náplavka bude i nadále majetkem Povodí Moravy a město Olomouc ji bude mít v dlouhodobé výpůjčce. Na náplavce bude možné provozovat drobné občerstvení a společenské aktivity, jako koncerty či různá představení.

“Veškeré zařízení ale musí být mobilní. V případě, kdy z horního toku Moravy přijde varování před vysokými průtoky v řece, bude nutné náplavku během krátké doby vyklidit. Přesná pravidla povozu stanoví provozní řád,” upozornil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Stavba náplavky je dokončena řádně v termínu, ve kterém měla původně skončit výstavba II. B etapy protipovodňových opatření Olomouc. Došlo pouze k dílčím zdržení na protějším břehu, který však nemá být přístupný veřejnosti. Důvodem zpoždění prací na levém břehu je souběh několika faktorů.

Stavba probíhala takřka dva roky v režimu řady omezení, která způsobila epidemie koronaviru. Na to navázala krize ve stavebnictví, kdy zhotovitel stavby řešil výpadky dodávek některých materiálů, zejména kamene,“ vysvětlil investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška.

Podle dohody se zhotovitelem stavebních prací budou veškeré práce na protipovodňových opatřeních této etapy dokončeny nejpozději v listopadu. Stavba II. B etapy za 730 milionů korun navazuje na již dokončené etapy I. a II. A. Jejím cílem je zvýšení kapacity koryta Moravy v centrální části města, chráněno bude dvacet tisíc obyvatel a majetek v hodnotě tři miliardy korun.

Zdroj a foto: Povodí Moravy

Doporučujeme


1 Comment

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*