Nejstarší pravěké uhlíkové kresby u nás se nacházejí v Kateřinské jeskyni, zjistili vědci

Kateřinská jeskyně v Moravském krasu

Výzkumníci zkoumající uhlíkové stopy připomínající abstraktní kresby v Kateřinské jeskyni určili jejich stáří díky použití metody radiouhlíkového datování přibližně na 6300 let. Jedná se pravděpodobně o nejstarší pravěké uhlíkové kresby na území ČR. Výzkum je součástí projektu zkoumání podobných uhlíkových stop v jeskyních Moravském krasu.

Uhlíkové stopy připomínají pravěké jeskynní kresby

Řada jeskyní na území ČR byla v pleistocénu osídlena pravěkými lidmi, a to jak druhem homo neanderthalensis, tak i populacemi homo sapiens. Svědčí o tom řada archeologických nálezů. Na rozdíl od podobných jeskyní ve světě však dosud nebyly nalezeny pravěké jeskynní kresby v pravém slova smyslu. Existují však na stěnách některých jeskyní uhlíkové stopy zdánlivě připomínající abstraktní kresby. Pravěký původ jedné z nich byl poprvé zjištěn roku 2005 z jeskyně Býčí skála. Její stáří činí přibližně 5200 let. V letošním roce se podařilo pomocí radiouhlíkové metody identifikovat ještě o 1000 let starší čáry, a to v Kateřinské jeskyni. Stáří přibližně 6300 let plně koresponduje s doloženým, pozdně neolitickým osídlením vchodové části této lokality.

Uhlíková kresba v Kateřinské jeskyni připomínající postavu

Až druhá série vzorků potvrdila pravěký původ kreseb

Z hlediska pravěkého osídlení byla datace prvních vzorků, které výzkumníci odebrali v roce 2016, neúspěšná. Proto byl další výzkum více než rok pozastaven a hledaly se finance pro další možné nákladné radiouhlíkové analýzy. Ty se podařilo získat v roce 2018. Otevřela se tak možnost odebrat vzorky uhlíkových stop i z dalších jeskyní; Býčí skály a Sloupských, kde byly také podobné uhlíkové stopy zjištěny. K tomu byly ještě odebrány vzorky z dalších nalezených objektů v Kateřinské jeskyni. V červnu letošního roku přišly překvapující výsledky ze specializované laboratoře v maďarském Debrecínu, kde jsou vlastní analýzy prováděny. Tři vzorky kresebných uhlíkových stop odebraných v Kateřinské jeskyni byly určeny do stáří přibližně 6300 let. Byl tak prokázán jejich pravěký původ z období pozdního neolitu, což koresponduje s archeologickými nálezy v portálu Kateřinské jeskyně. Zároveň se jedná o nejstarší dosud zjištěné uhlíkové stopy v jeskyních České republiky.

Další uhlíkové stopy v Ledové chodbě

Výzkum kreseb v Kateřinské jeskyni pokračuje

Z důvodu potřeby dalšího výzkumu byl 29. srpna letošního roku zorganizován další odběr vzorků z Kateřinské jeskyně včetně z dvou objektů připomínajících postavy. Kromě účasti pracovníků institucí výzkumného týmu se akce zúčastnili i odborníci z Moravského zemského muzea v Brně a Slovenského národního muzea v Bratislavě. Proběhly přínosné diskuse k tomuto tématu a výměna cenných zkušeností jednotlivých odborníků. Odebráno bylo celkem šest vzorků pro analýzy.

Přečtěte si  Odborníci v Brně diskutovali o regionální dopravě. Krajů je moc a dopravní obslužnost tím trpí, zaznělo

Vzorky po jejich zpracování byly odeslány do specializovaného pracoviště v Debrecínu a výsledky analýz metodou radiouhlíkového datování by měly být známy do konce letošního roku.

Zdroj: Ochrana přírody, foto: Petr Zajíček

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*