O zanedbané hroby osobností se v Brně postarají dobrovolníci

Celá řada hrobů významných osobností chátrá. V Brně se o ně rozhodli postarat a zkrášlit tak celý areál hřbitova.

Oživujeme paměť města. Tak zní pracovní název projektu, na němž se zavázaly spolupracovat město Brno se společností zaznamenávající příběhy pamětníků. Dobrovolníci se v jeho rámci budou starat o zanedbané hroby osobností.

Postarat se o hroby, o které se nikdo nestará

Očistit hrob od spadaného listí, vytrhat plevel, umýt náhrobní desku. Pro pozůstalé běžné úkony při návštěvě místa posledního odpočinku jejich blízkých. Provést je i u hrobů, o něž už se nikdo nestará, je předmětem nového společného projektu města Brna, společnosti Post Bellum a Správy hřbitovů města Brna.

„Pokud se po uplynutí desetileté nájemní smlouvy nepodaří navázat kontakt s nájemcem, začne být hrob vedený jako opuštěný. Po třech letech se k němu může jako k věci opuštěné přihlásit město a po nutných zákonných úkonech jej lze znovu nabídnout jako hrob volný. Minimálně po ty tři roky ale hrobové místo pustne. Správa hřbitovů se o něj během těchto let starat nemůže, protože nelze veřejné prostředky vynakládat na cizí majetek,“ vysvětlila brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Hroby osobností i architektonické skvosty

V dnes schváleném memorandu se společnost Post Bellum, která se zabývá dokumentací vzpomínek pamětníků a rozšiřování povědomí veřejnosti o těchto příbězích, zavazuje k zajištění dobrovolníků a revitalizaci hrobových míst. Ta zvolila na základě seznamu volných hrobů v majetku města, sestaveného Správou hřbitovů města Brna. Kritérium bylo buď připomenutí někdejších, dnes už zapomenutých osobností Brna, nebo třeba i architektonická hodnota náhrobků.

Projekt odstartuje v několika dnech náborem dobrovolníků. „Díky jejich úsilí se už letos na podzim obnovy dočká zhruba dvacet míst. Pokračovat se bude v jarních a letních měsících příštího roku. Výsledkem bude důstojnější místo odpočinku pro naše někdejší občany, udržované, čerstvě osázené hroby v sousedství ale ocení i současní návštěvníci hřbitova,“ dodal první náměstek primátorky Petr Hladík.

„Hlavní náplní práce Paměti národa je dokumentování životních příběhů pamětníků. Nicméně důležitou součástí našich aktivit je také oživování paměti konkrétních míst. Z toho důvodu oslovíme naše členy Klubu paměti národa ke spolupráci na této dobrovolnické činnosti. Běžně pro ně připravujeme debaty, přednášky, ale i výlety na místa spojená se zaznamenanými příběhy. Připravovaná spolupráce bude zajímavým zpestřením této nabídky a další možností pro osobní setkání členů klubu, ale i dalších potenciálních zájemců z řad veřejnosti,“ uvedl ředitel místní pobočky Paměti národa David Butula.

Přečtěte si  Blanenští atleti se dočkají nového povrchu. Začala dvacetimilionová rekonstrukce atletického stadionu
Hrob Karla Absolona patří mezi architektonické skvosty brněnského Ústředního hřbitova

Nová pravidla pro zajištění čestných hrobů

Další zprávou týkající se brněnských hřbitovů je přijetí nových pravidel pro zajištění čestných hrobů. V Brně je v současné době téměř 180 čestných hrobů, o které pečuje město. Jsou v nich pochované slavné a významné osobnosti, které měly spojitost s moravskou metropolí. Radní dnes schválili nové znění statutu čestného pohřebiště.

Jak informoval první náměstek primátorky Petr Hladík, ve spolupráci s magistrátním odborem kultury a odborem životního prostředí a také Správou hřbitovů města Brna byl aktualizován statut čestného pohřebiště města Brna, který byl již značně zastaralý.

“Nový dokument je podrobnější a upravuje především možnosti, jak financovat zřízení čestných hrobů. Prvním způsobem je zajištění ze strany města. Druhý umožňuje navrhovateli, aby poskytl městu peníze na zřízení hrobového zařízení. Třetí varianta dává možnost, aby čestný hrob zaplatil i vybudoval samotný navrhovatel,“ popsal nový systém Hladík.

Při financování z rozpočtu města Brna zajistí zpracování výtvarného návrhu hrobu odbor kultury a projedná jej s navrhovateli, příbuznými a blízkými osobami zesnulého. Po schválení a vlastním vybudování hrobového zařízení zajistí jeho údržbu odbor životního prostředí.

„Další variantou je zajištění financování hrobového zařízení navrhovatelem. Ten by poskytl prostředky pomocí darovací smlouvy. Zpracování výtvarné podoby opět navrhne odbor kultury a předloží je navrhovateli a blízkým osobám. Následně i zajistí vybudování. Údržbu bude provádět odbor životního prostředí,“ nastínil brněnský radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Poslední možností je financování i vybudování navrhovatelem. Ten zajistí výtvarné řešení a vyjádření blízkých osob zesnulého. Řešení předloží k posouzení odboru kultury, který se k tomu vyjádří. Poté následuje schválení v Radě města Brna. Navrhovatel po dohodě s magistrátem zajistí i vlastní realizaci. Při pracích je pak povinen dodržovat platný řád veřejného pohřebiště. Po vybudování hrobového místa jej darovací smlouvou převede do vlastnictví města. Údržbu opět zajistí odbor životního prostředí.

Zdroj a foto: město Brno

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*