Fejetony Františka Synka

Márnice jsou s námi čtvrt tisíciletí, stále nahánějí hrůzu

Každý se o ní nerad baví, pro mnohé je naprostou neznámou, většina se jí raději obloukem vyhne. Přesto je již čtvrt tisíciletí nedílnou součástí našich dědin a měst, jejich veřejných zahrad, kam pochováváme své zemřelé blízké. Ty nevelké stavby stojí v rohu hřbitova a skrývají věci, ke kterým se živý člověk nerad a opatrně, ba s určitým despektem, sotva jen přiblíží. […]

Z měst a obcí

Nenarozené a zesnulé děti mají pietní místo na Ústředním hřbitově v Brně

S velmi těžkou životní situací se musí vyrovnávat rodiče, jimž zemřelo dosud nenarozené dítě. Psychická zátěž je také umocněna skutečností, že rodiny nemají možnost důstojně jeho památku uctít či pochovat jeho ostatky. Brno jako jedno z mála měst republice přináší útěchu v podobě nově zřízeného pietního místa pro nenarozené a zesnulé děti na Ústředním hřbitově. […]

Zprávy

Lidé dnes vzpomínají na zemřelé, začínají Dušičky. Na Moravě je svátek dodržován více než v Čechách

Lidé po celé zemi si dnes připomínají Památku zesnulých, lidově Dušičky. Věřící se v tento den scházejí na bohoslužbách za zemřelé, hroby se plní svíčkami, věnci a květinami. Zvýšenému zájmu lidí o návštěvu hrobů svých blízkých tradičně vycházejí vstříc správci hřbitovů, jejichž otvírací doba bývá na počátku listopadu delší než obvykle. […]