Obnova vodní nádrže na Šumpersku finišuje. Pomůže se zadržováním vody v krajině

Vodní nádrž Hrabišín
Vodní nádrž Hrabišín na Šumpersku

Vodohospodáři z Povodí Moravy dokončují rekonstrukci a těžbu sedimentů z vodní nádrže Hrabišín na Šumpersku. Práce vedly k obnovení všech funkcí nádrže a vytvořily v krajině hodnotný biologický i estetický prvek, píše v tiskové zprávě státní podnik. Roční práce si vyžádaly náklady 14 mil. Kč.

Nádrž pomůže krajině severní Moravy

V minulém roce zahájilo Povodí Moravy celkovou obnovu vodní nádrže Hrabišín. Před zahájením stavebních prací byla nádrž vypuštěna, aby mohla začít těžba sedimentů a postupná rekonstrukce hráze a funkčních objektů. Průměrná tloušťka sedimentů, které bylo z nádrže potřeba odstranit, činila půl metru.

Postupem času bylo dno nádrže průběžně zanášeno sedimenty, čímž došlo k výraznému omezení kapacity pro zadržování vody. Odbahnění podle vodohospodářů vedlo ke zvýšení retenční schopnosti nádrže udržet vodu v krajině. Rekonstrukce funkčních částí pak prodlouží životnost vodního díla o řadu let.

„Po dokončení a napuštění vodní nádrže dosáhneme významného posílení biodiverzity, nádrž bude představovat významný prvek ekologické stability krajiny, umožní lépe hospodařit s povrchovou vodou a posílí retenci vody v krajině. V době prudkých dešťů dokáže vodní nádrž zachytit v závislosti na naplněnosti nádrže až 33 tisíc kubíků vody. To je významné množství, se kterým se dá v době sucha nadlepšovat průtok pod vodní nádrží. Dojde také ke zpomalení odtoku povrchové vody z povodí a v neposlední řadě zvýšení estetické přitažlivosti celé lokality,“ uvedl ředitel Povodí Moravy Gargulák.

Vodní nádrže pomáhají v boji proti suchu

Obnova malých vodních nádrží je pro vodohospodáře mimořádně důležitá, protože hrají významnou roli v příslušné lokalitě obzvlášť v období sucha, kdy dokáží krátkodobě vylepšovat vodní bilance v menších tocích, aby nevysychaly. Mimo to nádrž po napuštění poskytne útočiště mokřadním a bažinným společenstvům a vhodné podmínky pro hnízdění ptactva. 

Práce skončí v červnu 2020. Pak začne Povodí Moravy vodní nádrž Hrabišín opět napouštět. Doba napouštění bude záviset na hydrologické situaci. Stavba si vyžádala náklady v celkové hodnotě 14 mil. Kč.

Vodní nádrž Hrabišín leží na bezejmenném drobném vodním toku, který je levostranným přítokem Loučky. Nádrž vznikla v roce 1986, má rozlohu 1,6 ha a zásobní objem 27 000 m³.

Zdroj a foto: Povodí Moravy

Související články

Přečtěte si  Lesníci zaplaví vysychající lužní lesy pod Hodonínem a v oboře mezi Lednicí a Břeclaví. Cyklisty by voda ohrozit neměla

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*