Obnova Ždánického lesa: V prosvětleném porostou dostanou přednost původní duby, modříny a buky

Lesy České republiky začnou ještě v říjnu s přípravnou fází obnovy lesů v okolí Ždánic na jižní Moravě. Zaměří se na prosvětlení porostů a využívání přirozených přírodních procesů. Díky tomu budou mít mladé stromky, které vyrůstají z mateřského porostu, z jehož semen a plodů pocházejí – tedy buky, duby a modříny – mít příležitost růst.

Podnik jde cestou aktivního lesnického managementu, což ve Ždánickém lese znamená maloplošné podrostní hospodaření s velkou podporou přírodních procesů. Cílem je vytvořit podmínky pro růst druhově, věkově a výškově různorodého lesa, který odolá změně klimatu i škůdcům, a podpořit původní dřeviny, jako je dub zimní a letní, modřín i buk. “Lesy obnovujeme clonným způsobem, takže je postupně prosvětlujeme. Začínáme přípravnou sečí, která podpoří plodivost stromů a umožní růst malých semenáčků. Když odrostou, postupně se musí odstranit dospělé mateřské dřeviny, aby měly mladé stromky dostatek světla a vláhy. To nás teď čeká asi na patnácti hektarech,“ vysvětluje Libor Strakoš, výrobně-technický ředitel Lesů ČR.

„Vždy musíme zohlednit nároky různých druhů dřevin na světlo a zároveň uvolnit koruny kvalitních dospělých stromů tak, abychom zvýšili stabilitu i kvalitu dospělého porostu a zohlednili vývoj nové generace lesa,“ doplňuje Ondřej Pecháček, vedoucí Odboru lesního hospodářství a ochrany přírody Lesů ČR.

„Na zpracování většího množství hmoty se přitom nesoustředíme,“ dokládá Strakoš fakt, že Lesy ČR v posledních letech těží v listnatých porostech různého věku jen 53 % objemu dřeva stanoveného v lesních hospodářských plánech, a dokonce jen 11 % v listnatých porostech starších 120 let. „Hospodaříme šetrně a k lesu ohleduplně, takže stanovené limity zdaleka nevyužíváme,“ uvádí.

Část mrtvého dřeva přirozeně zetleje v lese

Součástí lesnického managementu Lesů ČR je i ponechávání přiměřeného množství tlejícího dřeva v lesích. „To má nedocenitelný význam z hlediska biodiverzity i ochrany přírody,“ říká Ondřej Pecháček. I proto Lesy ČR cíleně vyhledávají a označují v porostech biotopové stromy. Útočiště v nich nalezne hmyz, houby a další mikroorganismy. Přednostně zůstávají na místě až do úplného rozpadu rozměrné dřeviny s dutinami na kmeni nebo v koruně, se silně rozbrázděnou kůrou, prasklinami a dalšími defekty, ve kterých najde útočiště mnoho živočichů, rostlin i hub v různých stádiích vývoje. Tyto stromy lesníci záměrně vyznačují dostatečně daleko od cest, aby nikoho neohrozily.

Přečtěte si  Kofola kupuje tradiční moravské pivní značky Holba, Litovel a Zubr

Autor: red Zdroj a foto: Lesy ČR

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*