Ondřej Hýsek: Politici z Moravy musí začít nést zodpovědnost za svoji zemi

Ondřej Hýsek u pamětní desky vůdčí osobnosti moravského hnutí Boleslava Bárty

Nedávný sněm Moravského zemského hnutí potvrdil v čele Ondřeje Hýska, pedagoga a zastupitele. Dlouhodobě na společenské i politické úrovni usiluje o obnovu samosprávné Moravy. V rozhovoru pro Zprávy z Moravy prozradil, jaký je jeho názor na stávající situaci a co považuje za důležité do budoucna.

Jak je na tom v současnosti Morava? Jaké jsou její vyhlídky?

Na tuto otázku se dá odpovědět dvěma způsoby, je v ní ukryta absurdita a schizofrenie současného stavu. Pomineme-li covidová omezení, požívají současní obyvatelé na území Moravy nebývalé míry občanských práv a svobod i ekonomických příležitostí, ovšem pouze z titulu občanů České republiky a Evropské unie. Sama Morava však jako alespoň částečně samosprávná jednotka od roku 1948 vůbec neexistuje, není efektivně spravována, nemůže se tedy jako taková rozvíjet a její obyvatelé jsou z tohoto úhlu pohledu bezprávní. Proto se daleko dynamičtěji rozvíjí hlavní město ČR než naše země, která se stala bezejmennou, bezmocnou a do směšných krajů rozsekanou periferií všemocné Prahy.

Pokud tento stav dlouhodobě přetrvá, vyhlídkou země Moravy, která až do 20. století měla vlastní parlament, hlavní město, hranice, panovníka či zemského prezidenta, je zapomnění. Věřím však, že skutečnost bude optimističtější a samospráva Moravy bude obnovena ve prospěch obyvatel jejích, ale i ČR a celé Evropy. Samo se to však neudělá a všichni politici z Moravy, bez ohledu na stranickou legitimaci, musí opět začít nést aktivní zodpovědnost nejen za stát, ale i za Moravu, svoji zemi.

Co vás přivedlo k politickému angažmá ve prospěch moravské myšlenky?

Absurdita a nespravedlnost, která spočívá v neobnovení zemského zřízení po roce 1989. Morava nejvíce odnesla 20. století, na jehož závěru doplatila i na rozpad Československa. Nikdy se nesmířím se stavem, kdy nezralý demokratický systém ČR udržuje při životě model, jehož kořeny tkví v komunistické totalitě a netolerantním nacionálním centralismu. To přehlíživé mlčení o Moravě je nesnesitelné.

Není to už mrtvé téma?

Je Bavorsko mrtvé téma? Je efektivní samospráva mrtvé téma? Je spravedlnost mrtvé téma? Otázka územní samosprávy Moravy ve prospěch jejích obyvatel a občanů nebude nikdy mrtvým tématem. Čím více jeho řešení odkládáme a sněžíme se je „promlčet“, tím je to zvláštnější, pro mnohé hůře pochopitelné, ale o to naléhavěji se téma v budoucnu opět vynoří.

Ondřej Hýsek s novou učebnicí Moravské dějiny, jejíž je hlavním autorem

Na nedávném sněmu jste byl znovuzvolen předsedou Moravského zemského hnutí. Jak chcete hnutí dál rozvíjet?

Chci i nadále popularizovat, kultivovat, zpřesňovat a demytizovat moravskou myšlenku, která občas bývá zneužívána a špiněna z extrémní části politického spektra. Chci hnutí rozvíjet tak, aby postupně získávalo schopnost aktivně promlouvat do věcí veřejných. S našimi možnostmi je to běh na dlouhou trať, o to je to práce zodpovědnější a věřím, že i pro budoucnost Moravy a jejích obyvatel cennější a užitečnější.

Přečtěte si  V Podyjí se poprvé v novodobé historii narodila mláďata orla mořského

Chci nadále ukazovat, jak se dá pro Moravu pracovat pozitivně, aniž by člověk musel sklouzávat k depresivnímu naříkání nebo k nacionalistickému radikalismu. Věřím, že svým hlasem ve volbách nám Moravanky a Moravané dají vědět, že o toto naše dlouhodobé a poctivé snažení mají zájem.

Jaké vztahy má mít hnutí k dalším politickým stranám, včetně těch moravských?

Korektní. Pokud má Moravské zemské hnutí spolupracovat s pražskými stranami a jejich krajskými expoziturami na vyšší úrovni, pak musí tyto strany akceptovat programové téma obnovy zemské samosprávy. Pokud máme spolupracovat se stranami moravskými, musí nás kromě deklarovaného moravanství spojovat alespoň částečný soulad v otázce podoby moravské samosprávy a nesmíme jít světonázorově zcela proti sobě. My jsme nefanatičtí, proevropští, umírnění. Rozumíme tomu, že každý je jiný – ale nic se nesmí přehánět.

Nedávno vyšla kniha o moravských dějinách, jejíž jste hlavním autorem. Jaký je ohlas na knihu? Kdy vyjde druhý díl?

Přecházíme k mé pedagogické, tedy v užším slova smyslu nepolitické aktivitě. Na učebnici lidé reagují veskrze pozitivně, je to pro mne motivující. Proto se budu snažit, aby druhý díl vyšel v roce 2022, tedy 1200 let od první písemné zmínky o nás Moravanech.

Ondřej Hýsek je historik, pedagog a komunální politik, hlavní autor učebnice Moravské dějiny i středoškolské učebnice Morava – Dějiny země uprostřed Evropy. V roce 2014 se stal zastupitelem městské části Brno-Královo Pole. Dlouhodobě se zasazuje o obnovu zemské samosprávy.

Autor: pjk, foto: Petr Marek, Ondřej Hýsek

Doporučujeme


1 Comment

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*