Ostrava plánuje obnovu jedné z nejstarších staveb ve městě – Svinovské sýpky

Město chce zachránit památkově chráněnou historickou sýpku, která aktuálně chátrá a dobou svého vzniku patří k nejstarším dochovaným stavbám ve městě. Svinovská sýpka sestává ze dvou objektů, budovy samotné sýpky, která je kulturní památkou, a dále pak je k východnímu průčelí sýpky připojen novější, dříve obytný dům. Zmíněné objekty chátrají, v průběhu zimy navíc došlo k poškození střechy vlivem tíhy napadeného sněhu, vedení města proto jednalo s vlastníky objektů, kterým se nedařilo zajistit opravu památky. Návrh odkupu objektů s bezprostředně přiléhajícími pozemky nejprve projednala rada města, načež jej schválili zastupitelé na svém březnovém zasedání.

Snažíme se nalézt způsob, jakým aktuálně chátrající historickou památku zachránit. Po nabytí nemovitosti předpokládáme vyhlášení architektonické soutěže na projekt rekonstrukce objektů, během níž bude také blíže upřesněno příští využití. Obnovená památka pak může v budoucnu nabídnout společensko-kulturní zázemí ve Svinově, které absentuje. Nicméně může mít také další uplatnění, například při vzdělávání či různých informačních aktivitách, možností je celá řada. Teď nám jde skutečně o to zachránit významný i cenný doklad předindustriální minulosti nejen Svinova v hodině dvanácté, neboť stav samotné sýpky je velmi neuspokojivý. Stejně tak se městu v předchozích letech podařilo zachránit památkově chráněná bývalá městská jatka, která byla zpřístupněna veřejnosti po obnově v roce 2022 a aktuálně se projekt přestavby probojoval dokonce do užšího nominačního výběru Ceny Evropské unie za současnou architekturu – Ceny Miese van der Rohe, což se žádné české stavbě v minulosti nepodařilo. V tomto týdnu byla zájemcům zpřístupněna i památkově chráněná Grossmannova vila, kterou Ostrava rovněž zachránila před zkázou,“ přiblížil primátor města Jan Dohnal.

Sýpka stojí v místech starého hospodářského dvora rodu Wilczků, kde byla původně situována svinovská tvrz. Zděná stavba obdélného půdorysu pochází pravděpodobně v nejstarší části z počátku 17. století, v první polovině 19. století byl k sýpce na východní straně přistavěn dvoupodlažní zděný empírový dům. Sýpka je zděnou dvoupodlažní stavbou ze smíšeného zdiva, krytou sedlovou střechou a vikýři. Detailněji ke stavbě na webu Národního památkového ústavu. K nejstarším stavbám v Ostravě patří Slezskoostravský hrad, radnice v Moravské Ostravě (dnešní Ostravské muzeum), Kostel sv. Václava, dochované části městského opevnění, zámečky v Porubě a Zábřehu, presbytář Kostela sv. Bartoloměje v Nové Vsi.

Vedení městského obvodu Svinov obnovu památky vítá

Návrhy případné architektonicko-urbanistické soutěže mohou zohlednit také vedlejší prostranství, zejména prostor křižovatky ulic Polanecká, Nad Porubkou a Bílovecká ve vztahu k významnému snížení dopravní intenzity v souvislosti s dokončením komunikace Prodloužené Rudné. Proběhla také jednání s vedením městského obvodu Svinov, aby byl následně umožněn samostatný vstup do objektu z ulice Bílovecké a současně bylo umožněno vytvoření prostoru pro případné budoucí venkovní aktivity. Byl zpracován znalecký posudek, přičemž cena obvyklá byla u jednotlivých dotčených pozemků a staveb definována v celkové výši takřka 2,2 miliony korun,“ dodává Jiří Vávra, náměstek primátora.

Starosta městského obvodu Svinov Radim Smetana iniciativu města při záchraně památky vítá: „Jsme velmi rádi, že objekty budou obnoveny, jednak pro jejich historickou hodnotu nejen pro Svinov, ale také pro možnost následného využití prostor sýpky pro občany a komunitní život v místě. Vhodný sál pro společenské aktivity nám nyní schází. Na krocích záchrany památky se chceme aktivně podílet.“

Přečtěte si  Výstavba Rezidence Stodolní odstartuje už letos. Téměř polovina bytů je již rezervována

Autor: red Zdroj: Město Ostrava Foto: Jiří Zrzoň, Archiv města Ostravy

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*