Ostravské laguny jsou postupně likvidovány. Do konce roku mají být odvezeny všechny kaly

Ostrava laguna OSTRAMO DIAMO
Ostravské laguny představují jednu z největších ekologických zátěží v ČR

Likvidace jedné z největších ekologických zátěží v tuzemsku pokračuje podle plánu, uvedl v tiskové zprávě státní podnik DIAMO. Ke konci minulého roku bylo k ekologické likvidaci odvezeno 30 tisíc tun upravených kalů z areálu lagun po chemičce OSTRAMO v Ostravě. Zbývající odpad by měl být odvezen do konce roku 2020.

„V posledních měsících byly odvezeny z areálu lagun tisíce tun upravených kalů a stanovený plán se podařilo splnit, dokonce i mírně překročit. Celkem bylo loni odvezeno 30 755 tun. Pro dokončení odstranění tzv. nadbilančních kalů z areálu lagun zbývá pro tento rok odvézt 46 745 tun. Pokud zhotovitel dodrží odvozy kalů tak, jak probíhaly v posledních dvou měsících předchozího roku, můžeme očekávat splnění konečného termínu,“ uvedl Petr Kříž, ředitel odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO, který na realizaci projektu dohlíží.

Laguny otravovaly život místních zápachem, kaly postupně mizí

Úprava ropných kalů vápněním na lokalitě skončila na konci roku 2018 a s tím také ustal zápach, který po mnoho let obtěžoval okolí. Odstranění kalů probíhá postupně podle Prováděcí smlouvy a v souladu se zákonem o odpadech, a to buď formou uložení na skládky, nebo energetickým využitím v zařízení tlakové plynárny, kde z nich ve směsi s hnědým uhlím vyrábí teplo a elektřinu. Upravené kaly se přepravují ve speciálních kontejnerech.

Kaly mají zmizet do konce tohoto roku. Následovat bude sanace kontaminovaných zemin, kterou připravuje a řídí Ministerstvo financí. Práce na odstranění tzv. nadbilančních kalů (kaly, se kterými se při původním množstevním odhadu nepočítalo) probíhají od listopadu 2017.

V lagunách se střádal odpad od konce předminulého století

Do areálu dnešních lagun OSTRAMO se od konce 19. století ukládaly odpady z rafinérské výroby. V polovině 60. let 20. století k nim přibyly odpady z regenerace použitých mazacích olejů. Vzhledem k rozsahu technické a finanční náročnosti jejich likvidace převzal po ukončení činnosti chemičky OSTRAMO v roce 1996 odpovědnost za odstranění ekologické zátěže stát.

Správou a zajištěním sanace byl pověřen státní podnik DIAMO. Tehdejší vláda zároveň souhlasila s použitím prostředků Fondu národního majetku na odstraňování škod. Veřejnou zakázku na sanaci lagun získalo Sdružení ČISTÁ OSTRAVA. Vytěžilo zhruba 200 tisíc tun kalů, během odtěžování v období let 2004 až 2011 se však ukázalo, že v lagunách je dalších zhruba 90 tisíc tun kalů, se kterými se původně nepočítalo. Ty jsou označovány jako nadbilanční.

Přečtěte si  Udělovaly se "Památkářské oskary". Objevem roku je nález 1000 let starého kostela ve Znojmě

Zdroj: ČTK, foto: AVE, marianskehory.ostrava.cz

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*