Zprávy z Ostravy

Bude část Ostravy vytápěna teplem s prohořívající haldy Heřmanice?

Ve spolupráci se společností Veolia Energie, státním podnikem DIAMO a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava se na největší ostravské haldě rozjíždí unikátní výzkumný projekt. Odborníci zde pomocí speciálního vrtu s koaxiálním výměníkem tepla budou sledovat, jak se mění podzemní tepelné toky. Cílem tohoto společného úsilí je zjistit, zda by bylo možné využít tepla, které vzniká při prohořívání odvalů, pro vytápění budov. Pokud se to ukáže jako proveditelné, mohlo by to otevřít cestu k novému, udržitelnému způsobu vytápění budov. […]

Zprávy

Na uhelném dolu Frenštát byla symbolicky ukončena činnost. Začala jeho definitivní likvidace

Symbolickým vytěžením posledního okovu na Dole Frenštát ukončil státní podnik DIAMO činnost černouhelného dolu a zahájil jeho likvidaci. Hornický ceremoniál proběhl za účasti ministra financí Zbyňka Stanjury a ministra životního prostředí Petra Hladíka, kteří se při této příležitosti podrobně seznámili s postupem prací a přípravou zásypu na Dole Frenštát a také stavem prací na ostatních lokalitách, které státní podnik DIAMO převzal ve dvou vlnách v roce 2021 od společnosti OKD. […]