Bude část Ostravy vytápěna teplem s prohořívající haldy Heřmanice?

Halda Heřmanice, Foto: wikimedia: P. Štefek

Ve spolupráci se společností Veolia Energie, státním podnikem DIAMO a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava se na největší ostravské haldě rozjíždí unikátní výzkumný projekt. Odborníci zde pomocí speciálního vrtu s koaxiálním výměníkem tepla budou sledovat, jak se mění podzemní tepelné toky. Cílem tohoto společného úsilí je zjistit, zda by bylo možné využít tepla, které vzniká při prohořívání odvalů, pro vytápění budov. Pokud se to ukáže jako proveditelné, mohlo by to otevřít cestu k novému, udržitelnému způsobu vytápění budov.

„Považujeme za důležité hledat a zkoušet nové směry a možnosti, které by mohly přispět k posílení energetické soběstačnosti regionu. Využít potenciál dosud nevyužívaných pozůstatků dřívější průmyslové činnosti na Ostravsku jako zdroj energie dává smysl, ale je tam řada rizik. Chceme to prověřit a počkat na výsledky měření,“ uvedl Miroslav Zajíček, ředitel pro strategii společnosti Veolia Energie.

Experiment v podobě 14 metrů hlubokého výzkumného vrtu na odvalu v Ostravě – Heřmanicích, který vykazuje teplotu pod povrchem 100–600 °C, bude základem pro rozhodnutí o dalších krocích. Pro případné úvahy o budoucím využití tepla z odvalu je potřeba zjistit především fyzikální, technické a ekonomické informace, které nebyly dosud systematicky zjišťovány.

„Naše univerzita se prostřednictvím svých odborných pracovišť a odborníků podílela na přípravě testovacího vrtu a cirkulačního okruhu, včetně metodiky měření tepelné odezvy vrtu a identifikace rizik. Stěžejním úkolem je nyní měření a následné vyhodnocení výsledků. Spolupráci na projektu můžeme využít jak k výuce, tak k vědecko-výzkumné činnosti,“ vysvětlil Stanislav Mišák, ředitel Centra energetických a environmentálních technologií VŠB-TUO. Výsledky měření budou zpracovány do konce roku.

Vrt, do kterého se vložil koaxiální výměník tepla, odvrtali a připravili na vrcholové části odvalu pracovníci státního podniku DIAMO. Ten je třetím partnerem memoranda o spolupráci na výzkumném projektu využití tepla z termicky aktivního odvalu, podepsaného na konci minulého roku.

Partnerské organizace se podílejí také na financování projektu

„Podporujeme otestování možnosti využití energetického potenciálu termicky aktivních odvalů, čímž jsme se dosud na odborné úrovni nezabývali. DIAMO má rovněž zájem hledat nová řešení ve prospěch regionu a jeho obyvatele a v tom nám spolupráce s technickou univerzitou a skupinou Veolia rozšiřuje obzor,“ dodal Václav Dorazil, náměstek ředitele závodu ODRA státního podniku DIAMO. Postup sanace odvalu Heřmanice není tímto projektem dotčen a může probíhat současně.

Přečtěte si  V ostravské fakultní nemocnici už svítí vánoční strom. Součástí vánoční výzdoby je vyřezávaný betlém v životní velikosti

Zmíněné strany spolupracují dle memoranda nejen na technickém řešení, ale i na financování výzkumného projektu, následně mají v plánu zaměřit se společně také na identifikaci, navržení a případně i realizaci dalších možností využití výsledků a získaných poznatků v praxi.

Principiálně je myšlenka na využití tepla vznikajícího v odvalu založena na realizaci svislého podzemního tepelného výměníku. Výměník by umožnil transfer tepla vznikajícího v odvalu do topné vody, která by mohla být využívána pro vytápění a ohřev teplé vody v okolních budovách.

Termicky aktivní odvaly po těžbě uhlí patří mezi dlouholeté ekologické zátěže Ostravska. Odval Heřmanice je jedním z nejstarších a zároveň nejrozsáhlejších míst, kde je uložena důlní hlušina z těžby černého uhlí v 19. a 20. století na Ostravsku. Jedná se o komplex důlních odvalů, který vznikal při hloubení Dolu Ida (Rudý říjen 1) a následně při těžbě uhlí a rozšiřování Dolu Heřmanice (Důl Stalin, Rudý říjen 2). Celkově areál zabírá plochu cca 103 ha, objem uloženého materiálu je odhadován na cca 20 milionů tun. Termickou aktivitu odval vykazuje už několik desítek let.

Autor: red Zdroj: Státní podnik DIAMO Foto: Wikimedia Commons

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*