Zprávy z Ostravy

Bude část Ostravy vytápěna teplem s prohořívající haldy Heřmanice?

Ve spolupráci se společností Veolia Energie, státním podnikem DIAMO a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava se na největší ostravské haldě rozjíždí unikátní výzkumný projekt. Odborníci zde pomocí speciálního vrtu s koaxiálním výměníkem tepla budou sledovat, jak se mění podzemní tepelné toky. Cílem tohoto společného úsilí je zjistit, zda by bylo možné využít tepla, které vzniká při prohořívání odvalů, pro vytápění budov. Pokud se to ukáže jako proveditelné, mohlo by to otevřít cestu k novému, udržitelnému způsobu vytápění budov. […]