Věda a technika

Brněnské centrum Honeywell vede výzkum zaměřený na drony pro dopravu nákladu a lidí a budoucnost dopravních letadel

Brněnské výzkumné a vývojové centrum Honeywell stojí v čele dvou nových výzkumných projektů pod záštitou programu Evropské unie SESAR 3. První z nich, projekt DARWIN, se zaměří na vývoj a ověření klíčových technologií pro lety s minimální posádkou a v budoucnosti i pro jednopilotní provoz komerčních letadel. Druhý projekt, OperA, se soustředí na vývoj a testování řešení, která umožní bezpečné začlenění pokročilé letecké mobility do běžného leteckého provozu. […]

Zprávy z Ostravy

V ostravském Bělském lese otevřeli nový pozoruhodný rekreační prostor Cesta vody

Velký projekt zaměřený na zlepšení a rozšíření rekreačních možností Bělského lesa je hotov. Tento ambiciózní plán, který vznikl již v roce 2018, byl realizován od prosince 2022 až do nedávné doby. Za jeho realizací stála společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., která pracovala podle návrhu Ivana Tachezyho. Celkově tento projekt stál 17 663 951 korun bez DPH. Bělský les byl slavnostně otevřen veřejnosti 24. října. […]

Zprávy z Ostravy

Bude část Ostravy vytápěna teplem s prohořívající haldy Heřmanice?

Ve spolupráci se společností Veolia Energie, státním podnikem DIAMO a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava se na největší ostravské haldě rozjíždí unikátní výzkumný projekt. Odborníci zde pomocí speciálního vrtu s koaxiálním výměníkem tepla budou sledovat, jak se mění podzemní tepelné toky. Cílem tohoto společného úsilí je zjistit, zda by bylo možné využít tepla, které vzniká při prohořívání odvalů, pro vytápění budov. Pokud se to ukáže jako proveditelné, mohlo by to otevřít cestu k novému, udržitelnému způsobu vytápění budov. […]

Věda a technika

Polovina Brna bude mít teplo z Dukovan. ČEZ a Teplárny Brno podepsaly smlouvu o spolupráci

Další milník při přípravě horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna byl dosažen. Představitelé společností ČEZ a Teplárny Brno dnes za přítomnosti premiéra Petra Fialy a primátorky města Brna Markéty Vaňkové podepsali v Brně smlouvu o spolupráci. Ta stanovuje další kroky na projektu, který má Brnu zajistit spolehlivé dodávky tepla a výrazně snížit jeho závislosti na plynu. ČEZ a Teplárny Brno shodně deklarovaly vůli pokračovat v maximální koordinaci a dál pracovat na upřesnění parametrů projektu včetně identifikace možností dotačního financování. […]

Věda a technika

Soužití velkých šelem a člověka v Karpatech. Zabývá se jím nový projekt Mendelovy univerzity

Mendelova univerzita v Brně zahajuje nový mezinárodní projekt Interreg Central Europe – LECA, který podpoří soužití lidí a velkých šelem v oblasti Karpat. Projekt cílí na sladění mezinárodního monitoringu šelem, předcházení konfliktům šelem s lidmi a prevenci pytláctví. Dalšími zeměmi, které budou kromě České republiky na projektu LECA spolupracovat, jsou Slovensko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Rumunsko a Ukrajina. […]

Sport

Největší strategický projekt Brna: Nová multifunkční hala nabídne 30 způsobů využití a kapacitu až 13 300 míst

Největší strategický projekt města Brna nadregionálního významu, multifunkční hala, nabídne špičkové podmínky pro pořádání kulturních, sportovních, veletržních a kongresových akcí na mezinárodní úrovni. Nabídne 30 různých způsobů využití a kapacitu až 13 300 míst. Výstavba vyvolává další investice, jako je například rozšíření kilometrového úseku velkého městského okruhu na Bauerově ulici. […]

Zprávy z Ostravy

Ostravská síť cyklostezek se letos prodlouží o dalších pět kilometrů

Na území města je aktuálně postaveno nebo vyznačeno zhruba 273 kilometrů cyklistických stezek, pruhů a tras, z toho je více než 113 km vedeno segregovaně od motorové dopravy. Snahou města je tuto síť v Ostravě a nejbližším okolí dále rozšiřovat a vzájemně propojovat, aby cyklisté jezdili po bezpečných stezkách a zároveň motivovat k vyššímu využívání kola jako běžného dopravního prostředku po městě. […]

Zprávy

Architektonická soutěž na rekonstrukci bývalé věznice v Uherském Hradišti zná svého vítěze

Plánovaná rekonstrukce bývalé věznice v Uherském Hradišti se opět přiblížila o další krok. V srpnu letošního roku byla vypsána architektonicko-urbanistická projektová soutěže, kterou vyhlásil správce komplexu, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Z devíti zaslaných návrhů odborná porota složená z významných architektů, budoucích uživatelů areálu, zástupců ÚZSVM a města Uherské Hradiště vybrala jako nejlepší návrh pražského studia ov architekti. […]

Zprávy z Brna

V Brně se rozběhlo finálové hlasování o projektech navržených občany

Stejně jako v předchozích letech probíhá v listopadu v Brně tradiční hlasování o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Oblíbený brněnský projekt vstupuje již do 6. ročníku finálového hlasování, do kterého se letos probojovalo téměř pět desítek proveditelných projektů. Z nich město uskuteční vítězné nápady do celkové částky 35 milionů Kč. Hlasování je otevřené od 1. do 30. listopadu. […]

Zprávy z Brna

Brněnstí hasiči si umí při cestě k zásahu zapnout zelenou. Díky novému inteligentnímu systému uspěli v anketě Hasič roku

Chytrý semafor načte stejně chytré zařízení v jedoucím autě integrovaného záchranného systému a rozsvítí mu zelenou. Řidič s obdobným zařízením zároveň dostává informace o vozidle IZS, kolonách a dalších aktualitách z provozu ještě dříve, než jsou mu na dohled. Takhle by se jednoduše dalo shrnout fungování projektu C-ROADS, na kterém spolupracuje město, jeho společnost Brněnské komunikace a Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje. Za zavádění inteligentních dopravních systému do svých vozidel byli hasiči oceněni v letošním ročníku celostátní ankety Hasič roku. […]