Památkáři zachraňují unikátní cihelný most ze 17. století, pomohla jim archeologie

Cihelný most Sedlec
Unikátní cihelný most je jedním z mála dokladů rozsáhlých krajinářských úprav v okolí provedených v 17. století Františkem z Ditrichštejna.

Od loňského roku probíhá obnova unikátního cihelného mostu ze 17. století vedoucího na bývalý ostrov Portz mezi Sedlecem a Mikulovem na jihu Moravy. Záchranným pracím na sedleckém mostě pomohl nedávný archeologický průzkum. Informaci uvedl v tiskové zprávě Národní památkový ústav.

Sedlecký most představuje unikátní stavbu

Most sice již neslouží svému účelu, protože polovina Nového rybníka, jehož vody v minulosti překlenoval, byla v souvislosti se stavbou železniční trati v druhé polovině 19. století vysušena, nicméně jde o ojediněle dochovanou památku a doklad řemeslného umu našich předků z první poloviny 17. století. Svým účelem, ztvárněním a stavebním materiálem se jedná o památku, která u nás nemá obdobu.

Uchopit památkovou obnovu tak výjimečného a hodnotného objektu, jakým sedlecký most je, nebyl jednoduchý úkol, zásadním proto bylo shromáždění informací o historické podobě stavby. K tomu přispěl jednak archivní průzkum, který zjistil dochování unikátního plánu mostu, bohužel blíže nedatovaného, ale zejména se bylo možné opřít o výsledky archeologického výzkumu. Ten byl realizován Regionálním muzeem v Mikulově ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Brně, který provedl i operativní dokumentaci, tedy základní analýzu stavby a jejího vývoje.

Stav před zahájením opravných prací

Archeologický výzkum přinesl zásadní informace

V první etapě archeologického výzkumu byl pořízen digitální model mostu za pomoci 3D scanneru. Tak byla uchována nejenom informace o podobě a dochování stavby před zahájením obnovy, ale vytvořeny byly i přesné digitální plány. Následně archeologové systémem sond zjistili míru dochování jednotlivých konstrukcí, aby bylo možné případné cenné nálezy ochránit v průběhu stavby. To s sebou neslo v mnohých případech nutnost úpravy původního projektu.

Asi nejzásadnějším zjištěním bylo, že most byl v celé ploše mostovky opatřen velice dobře dochovanou dlažbou z vápencových kamenů. Změnou původně navrhované skladby mostovky byla dlažba v celém rozsahu zachována a ponechána pod nově položeným mlatovým povrchem.

Další archeologické nálezy spolu s provedeným průzkumem stavby objasnily situaci zvedacího mostního pole, umístěného uprostřed mostu až do počátku 19. století. Po jeho snesení bylo i toto pole vyzděno valenou cihelnou klenbou a vydlážděno vápencovými kameny. V líci mostu je však dodnes patrné kamenné armování původně „prázdného“ pole.

Přečtěte si  Mendelova univerzita se odvolala proti odnětí akreditací pro doktorská studia v ekonomických oborech

Nájezdové cesty na most byly lemovány rozevírajícími se cihelnými zídkami ukončenými kamennými odrazníky z místního mušlového vápence. Poslední kompletně dochovaný odrazník byl nalezen v sondě pro statický průzkum mostu a posloužil jako vzor pro kamenické vyhotovení jeho přesných kopií, které budou na most osazeny.

Stavaři dokonale využili materiály z blízkého okolí

Co se týče stavebních materiálů, výzkumníci zjistili, že byly dokonale využity veškeré zdroje v okolí. Vápenec, jak pro kamenické prvky, tak pro pálení vápna, byl těžen v lomech na Skalkách či v Mušlově, vápenické pece stály bezprostředně při těchto lomech.

Cihly byly vyráběny v cihelně na jihovýchodním úpatí Turoldu a jsou unikátní zejména vyraženými značkami N (Nikolsburg, tedy Mikulov), značícími produkci panského cihláře. S uvažovaným stářím výroby někdy po roce 1630 se jedná o jedny z nejstarších značených cihel na Moravě.

V místě vzniknou informační tabule

Město Mikulov chystá v souvislosti s úpravou a dobudováním sítě turistických cyklostezek v místě instalovat tabule naučné stezky a vydat informační brožuru, která bude návštěvníky informovat o historii, fauně a flóře ostrova Portz a jeho nejbližšího okolí.

Oprava cihelného mostu má být dokončena v červnu 2020.

Zdroj: NPÚ, foto: Wikimedia Commons

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*