Památkáři zachraňují unikátní cihelný most ze 17. století, pomohla jim archeologie

Cihelný most Sedlec
Unikátní cihelný most je jedním z mála dokladů rozsáhlých krajinářských úprav v okolí provedených v 17. století Františkem z Ditrichštejna.

Od loňského roku probíhá obnova unikátního cihelného mostu ze 17. století vedoucího na bývalý ostrov Portz mezi Sedlecem a Mikulovem na jihu Moravy. Záchranným pracím na sedleckém mostě pomohl nedávný archeologický průzkum. Informaci uvedl v tiskové zprávě Národní památkový ústav.

Sedlecký most představuje unikátní stavbu

Most sice již neslouží svému účelu, protože polovina Nového rybníka, jehož vody v minulosti překlenoval, byla v souvislosti se stavbou železniční trati v druhé polovině 19. století vysušena, nicméně jde o ojediněle dochovanou památku a doklad řemeslného umu našich předků z první poloviny 17. století. Svým účelem, ztvárněním a stavebním materiálem se jedná o památku, která u nás nemá obdobu.

Uchopit památkovou obnovu tak výjimečného a hodnotného objektu, jakým sedlecký most je, nebyl jednoduchý úkol, zásadním proto bylo shromáždění informací o historické podobě stavby. K tomu přispěl jednak archivní průzkum, který zjistil dochování unikátního plánu mostu, bohužel blíže nedatovaného, ale zejména se bylo možné opřít o výsledky archeologického výzkumu. Ten byl realizován Regionálním muzeem v Mikulově ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Brně, který provedl i operativní dokumentaci, tedy základní analýzu stavby a jejího vývoje.

Stav před zahájením opravných prací

Archeologický výzkum přinesl zásadní informace

V první etapě archeologického výzkumu byl pořízen digitální model mostu za pomoci 3D scanneru. Tak byla uchována nejenom informace o podobě a dochování stavby před zahájením obnovy, ale vytvořeny byly i přesné digitální plány. Následně archeologové systémem sond zjistili míru dochování jednotlivých konstrukcí, aby bylo možné případné cenné nálezy ochránit v průběhu stavby. To s sebou neslo v mnohých případech nutnost úpravy původního projektu.

Asi nejzásadnějším zjištěním bylo, že most byl v celé ploše mostovky opatřen velice dobře dochovanou dlažbou z vápencových kamenů. Změnou původně navrhované skladby mostovky byla dlažba v celém rozsahu zachována a ponechána pod nově položeným mlatovým povrchem.

Další archeologické nálezy spolu s provedeným průzkumem stavby objasnily situaci zvedacího mostního pole, umístěného uprostřed mostu až do počátku 19. století. Po jeho snesení bylo i toto pole vyzděno valenou cihelnou klenbou a vydlážděno vápencovými kameny. V líci mostu je však dodnes patrné kamenné armování původně „prázdného“ pole.

Přečtěte si  Ostudu Vyškova, zchátralý Posádkový dům armády, čeká demolice. Nahradí ho domov pro seniory

Nájezdové cesty na most byly lemovány rozevírajícími se cihelnými zídkami ukončenými kamennými odrazníky z místního mušlového vápence. Poslední kompletně dochovaný odrazník byl nalezen v sondě pro statický průzkum mostu a posloužil jako vzor pro kamenické vyhotovení jeho přesných kopií, které budou na most osazeny.

Stavaři dokonale využili materiály z blízkého okolí

Co se týče stavebních materiálů, výzkumníci zjistili, že byly dokonale využity veškeré zdroje v okolí. Vápenec, jak pro kamenické prvky, tak pro pálení vápna, byl těžen v lomech na Skalkách či v Mušlově, vápenické pece stály bezprostředně při těchto lomech.

Cihly byly vyráběny v cihelně na jihovýchodním úpatí Turoldu a jsou unikátní zejména vyraženými značkami N (Nikolsburg, tedy Mikulov), značícími produkci panského cihláře. S uvažovaným stářím výroby někdy po roce 1630 se jedná o jedny z nejstarších značených cihel na Moravě.

V místě vzniknou informační tabule

Město Mikulov chystá v souvislosti s úpravou a dobudováním sítě turistických cyklostezek v místě instalovat tabule naučné stezky a vydat informační brožuru, která bude návštěvníky informovat o historii, fauně a flóře ostrova Portz a jeho nejbližšího okolí.

Oprava cihelného mostu má být dokončena v červnu 2020.

Zdroj: NPÚ, foto: Wikimedia Commons

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*