Plumlovská přehrada má lepší vodu. Díky speciálnímu zařízení

Vodní nádrž Plumlov

Kvalitu vody v Plumlovské přehradě zlepšila srážedla fosforu na přítocích do vodní nádrže. Vodohospodáři z Povodí Moravy zafinancovali jejich provoz díky podpoře okolních obcí.

V přehradě se dá i koupat

“Ze srážedel se dávkuje síran železitý, který omezuje přísun živin do vodní nádrže. Přestože je chemické srážení fosforu na přítocích do přehrady poměrně účinné, řeší pouze důsledky znečištění vodních toků splaškovými vodami,” uvedl tiskový mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Základem pro dobrou kvalitu vody v nádrži je proto nezbytně nutné pokračovat v odstraňování zdrojů znečištění v jednotlivých obcích nad Plumlovskou přehradou. Provoz srážedel fosforu stál téměř 300 tisíc korun.

Krajská hygienická stanice v Olomouci hodnotila kvalitu vody na koupacím místě U vrbiček 1× za 14 dní od poloviny května do konce srpna. „V květnu a červnu bylo hodnocení výborné. Na začátku července byl na přehradě stupeň 3, který vydržel až do konce srpna, v září byl pak výsledkem analýz stupeň 4. V letošní sezóně tedy bylo koupání, i když s obtížemi, možné po celé období prázdnin. Je to už třetí sezóna, ve které se podařilo udržet přehradu bez zákazu koupání,“ sdělil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Vodohospodáři provádějí řadu opatření

Moravští vodohospodáři se na udržení dobré kvality vody v Plumlovské přehradě podílí po odborné i provozní stránce. Zaměstnanci státního podniku zajišťují chod a servis srážecích stanic, zajišťují dohledové centrum a provádějí elektrikářské práce. Součástí opatření je i podrobný monitoring kvality vody a to pro nastavení celého systému, tak k vyhodnocení jakosti vody.

Povodí Moravy realizovalo řadu opatření v povodí nádrže Plumlov, zejména technických opatření na Plumlovské přehradě, Podhradském rybníku a Bidelci. Vybudovány tak byly například mokřady a sedimentační nádrže na Podhradském rybníku i přehradě Plumlov a dokončena byla také výstavba nádrže na Čubernici. Technická opatření na kanalizacích a ČOV doplní i dokončení komplexních pozemkových úprav v jednotlivých katastrech a správná zemědělská praxe.

Zdroj a foto: Povodí Moravy

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*