Po zamítnutí protestů pokračuje stavba protipovodňové ochrany Olomouce

Stavba protipovodňové ochrany Olomouce

Díky rozhodnutí krajského úřadu, který zamítnul odvolání čtveřice obyvatel z nábřeží, mohou pokračovat práce na protipovodňové ochraně Olomouce. Stavaři mohou pokračovat i na pilotové stěně na levém břehu.

Jsme rádi, že se krajský úřad plně ztotožnil se stanoviskem, které v této věci zastáváme od počátku. Úřad jasně potvrdil, že jsme nechali vypracovat několik nezávislých odborných posudků, průzkumů a posouzení nejen nad rámec zákonných povinností, ale i nad rámec obvyklých kroků u podobných staveb. V místě stavby navíc probíhá nepřetržitý geotechnický monitoring,“ popisuje investiční ředitel Povodí Moravy, s. p. Tomáš Bělaška.

Obyvatelům nábřeží chce Povodí Moravy, s. p. nadále vyjít maximálně vstříc, aby je ubezpečil, že stavební práce neohrozí jejich bezpečnost ani bezpečnost jejich domů.„Objednali jsme dokonce soudního znalce v oboru seismologie, který od tohoto týdne na vrtnou soupravu dohlíží,“ dodává Bělaška.

Stavba protipovodňové ochrany Olomouce

Postup prací je patrný každý den. „I při průchodu kolem staveniště jde pozorovat rychlý postup prací. Na mostu na ulici Komenského jsme dokončili mostní pilíře a v současnosti probíhá vázání výztuží. U Šantovky a u mostu na třídě Kosmonautů stavíme protipovodňové zídky, u Envelopy probíhají terénní práce. Na pravém břehu dokončují svůj průzkum archeologové. Hned potom začneme s odkopávkami pro rozšíření koryta,“ popisuje aktuální dění na stavbě generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Technicky náročná II. B etapa ochrany Olomouce před povodněmi zahrnuje rozsáhlé úpravy koryta řeky Moravy v délce 1,9 km od ústí střední Moravy k mostu v Komenského ulici. Stavba za 730 milionů korun navazuje na již dokončené etapy I. a II. A. Jejím cílem je zvýšit kapacitu řeky v centrální části města na úroveň 650 m3/s, která odpovídá 380leté povodni. Protipovodňový systém ochrání před velkou vodou 20 tisíc obyvatel Olomouce a majetek v hodnotě 3 miliard korun.

Autor: red, Povodí Moravy s.p. Foto: Povodí Moravy s.p.

Související články

Přečtěte si  Mezi nejlepší města pro podnikání na Moravě patří krajská centra. Překvapila obě Meziříčí

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*