Přední moravské vysoké školy spojily síly s českou technikou. Bojují proti kybernetickým hrozbám

Tři vysoké školy spojily síly v boji za lepší kyberbezpečnost.

Masarykova univerzita a Vysoké učení technické v Brně prohloubily spolupráci v oblasti kyberbezpečnosti s Českým vysokým učením technickým. Založily společně ústav CyberSecurity Hub. Kromě posílení společných odborných aktivit se zaměří také na podporu průmyslu a firem. Zakládací ústavu podepsali zástupci tří vysokých škol 18. listopadu.

Nový ústav posílí kyberbezpečnost

„Tato unikátní spolupráce tří vysokých škol, které v kyberbezpečnostním výzkumu představují na národní i mezinárodní úrovni špičku, významně posílí postavení a konkurenceschopnost výzkumu a vzdělávání i spolupráci s aplikační sférou v oblasti kyberbezpečnosti,“ uvedl prorektor Masarykovy univerzity Radim Polčák.

Nový ústav bude navazovat na společnou činnost svých zakladatelů v Národním centru kompetence pro kyberbezpečnost, kde spolupracují přední výzkumné instituce a soukromé společnosti. Mezi první aktivity ústavu se zařadí vybudování evropského digitálního inovačního hubu či vytvoření speciální certifikační autority v oblasti kyberbezpečnosti.

„Jako součást sítě evropských hubů pro digitální inovace, European Digital Innovation Hub, hodlá ústav ve spolupráci s partnery podporovat bezpečný rozvoj digitalizace a zavádění inovací v průmyslu prostřednictvím vytvoření uceleného systému pro sdílení informací a zkušeností, zpřístupnění know-how, technologií a infrastruktur, vzdělávání a podpory investic,“ informoval prorektor Českého vysokého učení technického Radek Holý.

Spolupráce pomůže i firmám

Dalším z cílů ústavu bude posuzovat shodu nových špičkových technologií s bezpečnostními požadavky a provádět jejich certifikaci. CyberSecurity Hub se tak stane certifikační autoritou, kontrolovanou nezávislými veřejnými vysokými školami, která bude mít potřebnou akreditaci a bude celý proces certifikací zaštiťovat. Certifikační autorita bude fungovat podle nové evropské právní úpravy, její certifikáty tak budou platit v celém evropském hospodářském prostoru. Díky spolupráci špičkových kapacit třech zúčastněných vysokých škol chce ústav konkurovat certifikačním autoritám z velkých členských států EU.

„Úzká spolupráce s firmami v oblasti kyberbezpečnosti povede ke zlepšení užitných vlastností jejich výrobků a služeb, a tím i k posílení konkurenceschopnosti tuzemského průmyslu v mezinárodním měřítku,“ doplnil Pavel Zemčík, děkan Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického.

Uvedených cílů bude CyberSecurity Hub dosahovat prostřednictvím aktivit strategicky řízených správní radou, kterou tvoří zástupci zakládajících institucí a odborné veřejnosti. Spolupracovat bude s externími výzkumnými institucemi, veřejnou správou, soukromými firmami, odbornými sdruženími, oborovými klastry a dalšími organizacemi v České republice i v zahraničí.

Přečtěte si  Ruský historik bude učit na Masarykově univerzitě, uprchl před Putinovou diktaturou

Zdroj: VUT, MUNI foto: VUT

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*