Přehrada na Bečvě jako boční nádrž, doporučili pro Skaličku odborníci

Starší vizualizace vodního díla Skalička

Odborná analýza doporučila jednu z variant vodního díla Skalička, která má chránit více než sto tisíc obyvatel Pobečví před povodněmi. Vědecký tým na základě několika metod dospěl k závěru, že nejvhodnější variantou není ani průtočná víceúčelová nádrž, ani takzvaný suchý poldr. Výsledky studie prezentovali autoři zástupcům dotčených obcí.

O plánované vodní nádrži Skalička jsme naposledy psali v tomto článku.

Vodní dílo Skalička představuje podle vodohospodářů z Povodí Moravy nezbytný prvek systému protipovodňové ochrany v povodí Bečvy. “S ohledem na projevy klimatické změny v posledních letech, kdy v Bečvě klesají průtoky i na 5 % normálu, nabyla na významu možnost využití zásobního objemu nádrže pro zmírnění následků sucha,” uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Kromě víceúčelové nádrže a suchého poldru přímo na toku byly zpracovány i takzvané boční varianty vodního díla. Vzniklo tak celkem pět různých variant vodního díla Skalička, jejichž rozdíly spočívají v průtočnosti nádrže a možnosti trvalé akumulace vody pro nadlepšování nízkých průtoků v řece Bečvě. O nejvhodnější variantě proto rozhodovala nezávislá akademická pracoviště. Vzhledem k nutnosti posoudit komplexní vliv na životní prostředí k tomu zvolila takzvanou multikriteriální analýzu.

Ani víceúčelová nádrž, ani suchý poldr

Odborníci z ČVUT, VUT a Akademie věd ČR stanovili jednotlivá kritéria, na základě kterých byly jednotlivé varianty srovnávány. K jejich stanovení oslovily 39 subjektů z řad vysokých škol, státní správy, samospráv a dalších organizací.

“Hlavními kritérii byl vliv na životní prostředí, technické řešení či vodohospodářské hledisko. Analýza brala v úvahu i možnost ovlivnění minerálních pramenů v lázních Teplice. Na základě tři odlišných metod pak vyhodnotily a porovnaly všechny varianty vodního díla. Dle akademiků je nejvhodnější variantou boční víceúčelová vodní nádrž. Jako nejméně vhodné naopak skončily průtočná víceúčelová nádrž a boční suchá nádrž,” informoval Chmelař.

 „Vítězná varianta není ta, kterou preferujeme my, ani ta, kterou preferují zastánci jednoúčelové suché nádrže. Ani jedni ovšem nemůžeme zpochybňovat nezávislost pracovišť a předních kapacit v oboru, které s naším společným souhlasem navrhly metody, jak nejvhodnější variantu stanovit,“ komentuje závěry analýzy generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Studie nemá v ČR obdoby

Zpracování multikriteriální analýzy v obdobném rozsahu a podrobnosti nemá v České republice v oblasti vodního hospodářství obdoby. “Vlastnímu zpracování předcházelo shromáždění více než 150 relevantních podkladových studií a dalších odborných prací. Zásadním podkladem pro analýzu byla hydrogeologická studie, která zhodnotila hydrogeologické poměry v lokalitě i širším zájmovém území a vyhodnotila potenciální změny režimu podzemních vod v souvislosti s jednotlivými variantami,” upřesnil Gargulák.

Přečtěte si  Dlouholetá práce ochranářů a dobrovolníků se vyplácí: po letech pálavského borytobraní už není skoro co vytrhávat

Podle výsledků analýzy má boční víceúčelová nádrž požadovaný protipovodňový účinek a navíc dokáže pozitivně ovlivňovat Bečvu v období sucha. Tato varianta navíc bude mít pozitivní dopad na druhovou diverzitu a nepovede k negativnímu ovlivnění minerálních pramenů v lázních Teplice. Ostatní varianty obsahují negativa, jako jsou například významné zásahy do pravobřežního území, přerušení říčního kontinua Bečvy v případě průtočných variant či problematické ověření provozu a omezený adaptační potenciál v případě suchých variant nádrže.

Variantu boční víceúčelové nádrže doporučí Ministerstvo zemědělství vládě k realizaci.

Zdroj a foto: PMO

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*