Přerov údajně znemožňuje lidem se zdravotním postižením žádat o speciální byty. Magistrát se brání

Přerovský metodický pokyn k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení, zvlášť upravených pro bydlení zdravotně postižených osob je podle zastupitelů za Piráty diskriminační. Podle tohoto předpisu musí žadatel o tyto byty mít průkaz ZTP/P, což je až třetí stupeň zdravotního postižení a vlastní ho jen velmi malé procento populace. Magistrát se brání, že byty jsou v praxi vydávány i žadatelům s nižším stupněm postižení. 

„Je nepřijatelné, aby město Přerov diskriminovalo osoby se zdravotním postižením tím, že jim ztěžuje přístup k bydlení, které je speciálně upraveno pro jejich potřeby. Požadavek průkazu ZTP/P je příliš, navíc když město tvrdí, že ve skutečnosti potřeba není. Za Piráty jsme tak navrhli úpravu metodického předpisu. Město však návrh zamítlo,” uvedl Petr Konečný, pirátský člen komise pro bezpečnost, sociální věci a zdravotnictví v Přerově.

Požadavek na průkaz ZTP/P při přidělování bytů pro zdravotně postižené způsobuje obrovskou bariéru pro mnoho osob s pohybovými obtížemi, které podle předpisu nemohou v Přerově o tyto byty žádat. Město Přerov však tvrdí, že může žádost vyřídit, i když žadatel tento průkaz nepředloží. To však nikdo z veřejnosti neví. Podmínka stále zůstává zapsaná v metodickém pokynu a celé to působí tak, že ji žadatel dodat musí, jinak se jeho žádost nezohlední. Tato situace je pro mnoho osob se zdravotním postižením velmi matoucí a velká řada z nich si kvůli této podmínce o bydlení ani nezažádá.

„Skutečně mě tento zamítavý přístup města mrzí. Snažíme se zjednodušit život lidem, kteří jsou v nouzi a místo toho se dočkáme obstrukcí. Jakoby všechno co navrhne opozice muselo být zamítnuto. Lidé se zdravotním postižením skutečně nemohou vědět, že město na průkaz ZTP/P nepřihlíží když je taxativně zmíněn v pravidlech. V minulosti jsme již upozornili i vnitřní předpis o rozdělování bytů, který vyžadoval plnou svéprávnost žadatelů, což bylo v rozporu s protidiskriminačním zákonem. To se však i po apelu Ministerstva Vnitra naštěstí již změnilo,“ ukončila lídryně přerovské opozice, pirátská zastupitelka Lenka Jüngling.

Podle magistrátu praxe ukazuje, že k diskriminaci nedochází

Komise pro bezpečnost, sociální věci, zdravotnictví projednávala návrh zástupců Pirátské strany na změnu vnitřního předpisu, který upravuje záležitosti týkající se uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení zvlášť upravených k bydlení zdravotně postižených osob. Komise tento návrh nepodpořila a nepřijala v dané věci usnesení.

Přečtěte si  Zemřel emeritní prorektor Mendelovy univerzity, chemik Vojtěch Adam. Bylo mu 42 let

Město poskytuje podporu osobám se zdravotním postižením při řešení různých životních situací, a to nejen v bytové oblasti. Aktivně též spolupracuje s neziskovými organizacemi a dalšími subjekty, které poskytují služby této cílové skupině. Nevylučujeme uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bezbariérovému bytu i s osobou, která disponuje průkazem ZTP, což potvrzuje i praxe,” stojí ve vyjádření vedení města.  

Autor: resp Zdroj: Piráti Přerov, Magistrát města Přerov Foto: wikimedia, Palickap

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*