Průmyslová zóna na jihu Brna zničí ptačí ráj, protestují odborníci

Mládě kulíka říčního v "nové divočině" nedaleko Černovické terasy.

Vedení Brna počítá v novém územním plánu s rozšířením průmyslové zóny na Černovické terase. Podle ornitologů by tím zanikla unikátní lokalita pro ohrožené ptáky. Odborníci zde spočítali přes sto druhů ptáků. Proti novému územnímu plánu podali námitku.

Prozatím tady mohou klidně žít koroptve, čejky či hrdličky divoké, už brzy je ale podle ornitologů mohou vyhnat bagry a další stavební stroje. Černovická terasa na jihu Brna totiž patří mezi tři ornitologicky nejcennější lokality ve městě.

„Vedle Hádů a Holáseckých jezer tu hnízdí nejvíce zvláště chráněných druhů ptáků. Jenže na rozdíl od nich, Černovická terasa není chráněná zákonem, a proto tu podle územního plánu mohou vyrůst další průmyslové haly, což by pro ptáky byla zkáza,“ říká Jan Sychra z Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické, která se dlouhodobě věnuje výzkumu a ochraně ptáků Černovické terasy a pořádá zde i vzdělávací vycházky pro veřejnost a vysokoškolské studenty.

Jedinečná lokalita čítá přes sto ptačích druhů

Černovická terasa je veřejnosti známá především jako průmyslová zóna, kromě toho je ale také ornitologickým rájem. „Jde o unikátní lokalitu, která vznikla činností člověka. Najdeme tu například kulturní stepi a úhory s nízkostébelnými trávníky či mozaiku biotopů po těžbě v různých fázích vývoje. Pro ptáky tato lokalita funguje jako magnet. Pozorovali jsme tu 122 ptačích druhů, z toho 38 ohrožených podle Červeného seznamu ptáků ČR a 43 zvláště chráněných druhů,“ vysvětluje Sychra.

V lokalitě se vyskytuje silně ohrožená vlha pestrá a pěnice vlašská či ohrožená břehule říční a koroptev polní. Všechny tyto druhy se dnes na území Brna jinde buď nevyskytují, nebo na Černovické terase mají významné populace a jsou vzácné i v celém širším okolí. Kromě ptáků tu lze najít i ohrožené druhy rostlin, hmyzu, obojživelníků, plazů i savců.

„Toto území má ohromnou biologickou hodnotu a je významné pro ochranu přírody nejen v rámci Brna, ale i širšího regionu. Přesto vedení města dlouhodobě přírodní hodnoty tohoto území ignoruje, což dokládají i navrhované změny územního plánu, které počítají s rozšiřováním průmyslové zóny na úkor zeleně,“ zdůrazňuje Sychra.

Zelené střechy ano, přirozené biotopy ne?

Ornitologové se v roli zástupce veřejnosti zapojili do připomínkování navrhovaných změn územního plánu podáním námitky, k čemuž byli zmocněni podpisy více než 1000 občanů Brna.

„Požadovali jsme zachování zeleně v rozsahu dosluhujícího územního plánu a nerozšiřování průmyslové zóny do cenných biotopů. Důvodem k ochraně Černovické terasy je nejenom ochrana biodiverzity, ale i podpora rozsáhlých ploch zeleně plnících nenahraditelnou funkci v regulaci lokálního klimatu a v zadržování vody v krajině. Město sice plánuje podpořit například zelené střechy, ale zachovat již fungující biotop, který má z pohledu mikroklimatu mnohem významnější funkci, odmítá,“ kritizuje Sychra.

Přečtěte si  Dačice se dočkaly dětského dopravního hřiště. Snavnostně ho otevřou o víkendu

Jak ukazují mapy teplot povrchů na území Brna, blízká halová zástavba průmyslové zóny již teď představuje významný teplotní ostrov. „Jakákoli výstavba by vedla k dalšímu zvyšování teplot a vysušování vzduchu této části města. Zelené části Černovické terasy navíc mají výjimečný potenciál pro občany města Brna, především žijící v okolních městských částech. Ti dnes žijí obklopeni průmyslovými areály, často bez přítomnosti zelených a relaxačních ploch,” vysvětluje ornitolog.

Situace kolem Černovické terasy se momentálně vyvíjí ve prospěch průmyslové zóny a navazující komerční zástavby na úkor zeleně. I když jakékoliv plánování v oblasti naráží na celou řadu problémů, od přítomnosti starých dobývacích prostorů či staré městské skládky až po zájmy majitelů pozemků, je podle ornitologů na současném vedení města, aby správně vyhodnotilo jedinečnou hodnotu území a využilo jeho potenciál do budoucna.

“Město by tak konečně mělo území Černovické terasy zpřístupnit občanům Brna, lépe pečovat o jeho ohroženou přírodu, podporovat zeleň pro zmírnění dopadů klimatické změny a celkově využít jeho prostor pro zkvalitnění života svých obyvatel,” uvedli ornitologové.

Chceme více zeleně

K navrhovaným změnám územního plánu města Brna se od občanů města sešlo více než 35 tisíc jednotlivých požadavků na úpravu. Z pohledu městské zeleně se však vedení města podle ekologů projevuje spíše necitlivě, jak dokládají plány na rušení zahrádkářských kolonií nebo absence použití koeficientu zeleně při novém územním plánování.

Aktuálně se ornitologové spolu s městskou částí Černovice podílejí na plánu ponechání části Černovické pískovny po těžbě bez zavezení a s cílenou ochranou kolonií břehulí a vlh i do budoucna. Okolní rozsáhlé plochy stepí a úhorů jsou zatím stále určeny k zástavbě.

Zdroj a foto: ČSO

Doporučujeme

1 Comment

  1. Ty fotky vypadají, že jsou z Černovické pískovny (západní okraj Černovické terasy) a tam je podle územního plánu (aspoň z větší části) navržená plocha zeleně https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Pripravovany_uzemni_plan/NAVRH/VP_2020/GRAFICKA_CAST/_2_1_HLV-D.pdf – možná kousek na severu a severovýchodě pískovny už ne – zajímala by mě, které konkrétní místo mají na mysli. Ale ty lochny od břehulí na jedné z fotek jsou teda paráda.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*