První český fotograf a Morava

V čase, kdy digitální fotografie v celém rozsahu převálcovala fotografii klasickou, jsem si, při zpracování úplně jiného tématu, po létech opomnění připomněl mnohým možná neznámé informace o zakladateli a šiřiteli fotografie v našich zemích. Tím propagátorem a osvětářem byl Wilhelm Horn.

Narodil se v České Lípě 10. dubna 1809 a jeho život měl dvě různorodé etapy. Po ukončení místního gymnázia studoval Polytechnický institut ve Vídni a do svých 45 let pracoval jako účetní u stavebních úřadů a firem po celém tehdejším Rakousku, mimo jiná města též v Brně i Praze.

Ovšem Wilhelm Horn byl také velmi dobrý malíř – portrétista. Svůj zájem rozvíjel i při náročné státní službě a byl znám tím, že do svých prací nevkládal stylizaci a kreslil je realisticky se všemi podrobnostmi. Z těchto důvodů byl v roce 1836 představiteli moravských stavů požádán, aby namaloval krojované páry svobodných i sezdaných z patnácti moravských panství. Základní práci provedl v přírodním prostředí brněnského lužáneckého parku, kam byli vybraní zástupci jednotlivých panství sezváni. Vyobrazení krojů Wilhelmem Hornem se vyznačují precizností a důrazem na detail i skutečnou barevnost. Naopak, pozadí stojících postav si autor domýšlel později ve svém ateliéru, a proto neodpovídají skutečnosti. Z dob studií si vzpomínám, že: „Jako dar moravských stavů císaři byly obrazy předány císaři Ferdinandovi V. a jeho ženě Marii Anně u příležitosti korunovační návštěvy v Brně a roku 1837 byly vydány tiskem v publikaci Maehrens ausgezeichnete Volkstrachten“.

A právě zájem o co nejvěrnější zachycení výrazu obličeje a postavy i jejích detailů jej v roce 1839 přivedly k experimentování s daguerrotypií, což byla technika předcházející fotografii. Tady začíná jeho druhá životní etapa. O dva roky později založil v Praze na Rossmarktu, tedy na Koňském trhu, dnešním Václaváku, první daguerrotypický (fotografický) ateliér v českých zemích. V něm i ve svých dalších pražských ateliérech nasnímal přes 1.300 daguerrotypií a již v roce 1842 vystavoval nejlepší z prvních zdařilých portrétů na kolektivní výstavě v pražském Klementinu. 

V roce 1854 opustil státní službu a věnoval se výhradně fotografii. V Praze na Příkopě si otevřel ateliér Skleněný salón a začal vydávat v Rakousku první fotografický časopis Photografisches Journal. Roku 1864 získal koncesi k provozování fotografické živnosti po celém císařství. V následujících letech jeho koncesionáři živnost úspěšně rozvíjeli také v Paříži, Curychu, Mnichově, Petrohradě, Moskvě nebo Bukurešti. Malíř a propagátor fotografie Wilhelm Horn zemřel ve svých 82 letech 15. října 1891 a je pochován v České Lípě. Jeho hrob je z úcty k jeho dílu chráněnou kulturní památkou. Wilhelm Horn byl u nás prvním fotografem! Velmi by se divil, kolik má v současnosti pokračovatelů…

Přečtěte si  FEJETON: Agent s povolením…

Autor: František Synek Foto: archiv autora

František Synek je etnograf a historik. Čtrnáct let působil jako vedoucí Slovanského hradiště v Mikulčicích. Unikátní velkomoravský památník se za tu dobu výrazně rozrostl, dvakrát proběhl pokus o zápis do seznamu UNESCO.

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*