Symbol rozdělení i spolupráce. Na obnovené vyhlídce v Podyjí se projevily dějinné zvraty moderní doby

Luitgardina vyhlídka na konci 19. století

Jen na málokterém turistickém objektu se projevily dějinné zvraty devatenáctého a dvacátého století v takové míře jako na té stojící nad Hardeggem na moravsko-rakouském pomezí. Postavili ji turisté a dostala jméno hraběnky z nedalekého zámku. Rok 1918 jí přinesl nové jméno podle prezidenta T. G. Masaryka. Po druhé světové válce zchátrala a úplně zmizela. Nakonec ji obnovili opět turisté. Přesně před třiceti lety.

Dřevěný altánek byl nad rakouským městečkem Hardegg postaven v druhé polovině 19. století. Dostal jméno po vranovské hraběnce Luitgardě z Mniszku, která byla i dvorní dámou císařovny Alžběty. Po roce 1918 nově vzniklé Československo nesneslo tento odkaz na bývalou monarchii a místo, které bylo stále cílem moravských i rakouských turistů, pojmenovalo po svém prvním prezidentovi. Neexistuje ovšem žádná informace o tom, že by Tomáš Garrigue Masaryk vyhlídku osobně navštívil.

Chátrající vyhlídka v sedmdesátých letech 20. století
Pohled z chátrající vyhlídky
Z vyhlídky na konci osmdesátých let zbyly jen základy.

Po roce 1951 se vyhlídka ocitla v nepřístupném hraničním pásmu a rychle chřadla. V osmdesátých letech byla stržena pohraničníky a zůstaly jen základy stavby. Její zbytky jsou snad dodnes v kamenném poli pod současným altánem.

Obnovená vyhlídka po roce 1990

Euforický počátek devadesátých let a otevření hranic po čtyřiceti letech komunistické nadvlády přinesl i nový impuls pro budování společné moravsko-rakouské turistické infrastruktury. Na podzim roku 1990 tak byla vyhlídka znovu postavena Rakouským turistickým klubem a za významného přispění pana Waltera Wenzela. Dostala neutrální jméno Hardeggská a do péče ji před třiceti lety dostala tehdejší Správa Chráněné krajinné oblasti Podyjí.

28.10.2010 – slavnostní setkání rakouských a moravských turistů za účasti pana Wenzla k 10. výročí vybudování Hadeggské vyhlídky. Walter Wenzel je první zprava.

O deset let později se stejném místě sešli zástupci moravských i rakouských turistů a zaměstnanci Správy Národního parku Podyjí, aby si rekonstrukci vyhlídky připomněli. Byl mezi nimi i skromně vystupující pan Walter Wenzel z Vídně. Muž, bez jehož osobních zásluh, zaujetí pro věc a financí by k tak rychlému obnovení Hardeggské vyhlídky v roce 1990 nedošlo.

Současná podoba vyhlídky

Nyní je Hardeggská vyhlídka jedním z nejoblíbenějších turistických cílů v národním parku. Míří na ni lidé jak z rakouského Hardeggu, tak z moravského Čížova. Jen v minulém roce ji navštívilo přes 50 000 výletníků.

Zdroj a foto: Správa NP Podyjí

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*