Zprávy

Arcibiskupské lesy s kůrovcem bojují pomocí průzkumných letů, mapují ohniska škůdce

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, které spravují více než 42 tisíc hektarů lesa na území Jeseníků, Mohelnicka, Hostýnských Vrchů a v okolí Velehradu, využily spolupráce s ministerstvem zemědělství, které velkým vlastníkům lesa umožňuje monitorovací lety nad lesními porosty. Rekognoskační lety nad severními i jižními polesími ve správě Arcibiskupských lesů poskytují lesníkům ucelený přehled o vývoji kůrovcové kalamity i efektivitě asanací. […]