Zprávy

Tradiční průvod Moravanů není v Evropě ojedinělý, svébytnost si připomínají i jinde

V sobotu proběhl další ročník Dne za Moravu, který je manifestací moravské identity. Nedílnou součástí je tradiční průvod Moravanů centrem Brna coby moravské metropole. Je to jedna z celé řady akcí připomínajících svébytnost Moravy a moravanství. Podobné aktivity můžeme vidět na různých místech Evropy, kde dochází k rozvoji svébytných identit. […]

Názory a komentáře

Morava má budoucnost v jednotné Evropě

Především jsem velmi rád, že po čase vzniklo médium, které chce dát prostor i těm názorům, jimž je český nacionální diskurz malý a kteří jej chtějí přesáhnout ať už zemským nebo kontinentálním směrem, případně metafyzicky. […]