Fejetony Františka Synka

Modrá krev

S velkým zájmem jsem sledoval první a druhou sérii pořadu o českých a moravských šlechtických rodech, kterou v minulých letech připravila a odvysílala Česká televize. S neméně velkým zaujetím sleduji i třetí pokračování. Dokument, dotýkající se i minulosti Moravy, považuji za vydařený a připravený velmi odpovědně. Problematiku znalý průvodce, hrabě František Kinský, potomek kostelecké větve šlechtického rodu Kinských z Vchynic a Tetova, představuje členy rodů, zkušeně vede besedy předcích a jejich osudech i o současnících. Svými dotazy nepodsunuje tázaným podprahové podněty a nechává je přirozeně a dle životních zkušeností reagovat na dané otázky. […]