Zprávy

Amatérský archeolog Tomáš Melich nalezl poklad a věnoval ho muzeu. K vidění bude od pátku

Amatérský archeolog Tomáš Melich nalezl na jaře v Hostýnských vrších poklad z období Třicetileté války. Nejdříve se mu podařilo najít čtyřiasedmdesát zlatých mincí. Při následném ohledání terénu archeologové nalezli další tři zlaté mince. Tomáš Melich ale poté ještě objevil především téměř jeden kilogram stříbrných mincí. Nejstarší mince pochází z roku 1 568 a nejmladší z 1 636. Oba nálezy vzbudily zaslouženou pozornost. Zvlášť poté, co vše šťastný nálezce věnoval Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, s nímž už delší dobu spolupracuje. Podle odborníků jde o mimořádný nález a je jedním z nejcennějších za posledních několik desetiletí. […]

Zprávy

Arcibiskupské lesy s kůrovcem bojují pomocí průzkumných letů, mapují ohniska škůdce

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, které spravují více než 42 tisíc hektarů lesa na území Jeseníků, Mohelnicka, Hostýnských Vrchů a v okolí Velehradu, využily spolupráce s ministerstvem zemědělství, které velkým vlastníkům lesa umožňuje monitorovací lety nad lesními porosty. Rekognoskační lety nad severními i jižními polesími ve správě Arcibiskupských lesů poskytují lesníkům ucelený přehled o vývoji kůrovcové kalamity i efektivitě asanací. […]