Věda a technika

Epidemie zabíjely v minulosti více než války. V 19. století se Moravou spolu s pruským vojskem přehnala cholera

Šířící se epidemie děsily lidi od pradávna. Ve středověku vinou moru vymřela přibližně polovina tehdejších obyvatel Evropy a ani 19. století neposkytlo lidem úlevu. Ať již vinou válek, nebo následných epidemií, které decimovaly stavy obyvatelstva mnohdy víc, než války samotné. Pomineme-li tedy děsivé morové rány se statisíci až miliony obětí, tak je to třeba cholerová epidemie v roku 1866, kdy se rakouské vojsko po prohrané bitvě s Prusy u Hradce Králové stahovalo na Moravu směrem k Vídni. […]