Fejetony Františka Synka

FEJETON: Pohled do staré mapy

Mám zvídavého nejstaršího vnuka. Student prvního ročníku osmiletého gymnázia se s nedůvěrou zahleděl na mapu naší vsi z roku 1720. „Dědo, to už dovedli kreslit a tisknout mapy? Vždyť to je tři sta roků. Já myslel, že neuměli ještě ani číst a psát! Jak to, že to tehdy už dovedli!?“, položil nevěřícně dotaz. „Ale, jdi Ty, mudrlante! Představ si, že podrobnou mapu celé Moravy zpracoval Tobě určitě dobře známý Jan Amos Komenský o celých sto let dříve a vydal ji poprvé v roce 1624!“ […]