Zprávy

Nová protipovodňová opatření v Herálci chrání obec a prospějí i řece Svratce

Obec Herálec chrání nová protipovodňová opatření. Vodohospodáři z Povodí Moravy v obci vytvořili kombinaci přírodě blízkých a technických opatření. Došlo k rozvolnění koryta Svratky pod obcí a kompletní rekonstrukci protipovodňových zdí v obci. Přírodě blízké úpravy zajistí kromě zlepšení protipovodňové funkce také zlepšení hydromorfologického a ekologického stavu řeky Svratky. […]

Z měst a obcí

Svratka v Herálci už nebude hrozit povodněmi, pod obcí se vrátí do své přírodní podoby

Obec Herálec se brzy dočká lepší ochrany před povodněmi. Povodí Moravy v obci staví protipovodňová opatření, v rámci kterých dojde k rozvolnění koryta Svratky pod obcí a kompletní rekonstrukci protipovodňových zdí v obci. Přírodě blízké úpravy zajistí kromě zlepšení protipovodňové funkce také zlepšení hydromorfologického a ekologického stavu řeky Svratky. […]