Fejetony Františka Synka

Pomníky nezarůstají

Ve dnech první dekády května v nás rezonuje závěr Druhé světové války v naší zemi. Právě na události této neblahé doby na Kyjovsku se zaměřil historik Jan Kux a v roce 2005 v nevelké publikaci „Pomníky zarůstají“ připomněl osudy krajanů, z nichž mnozí položili za svobodu a vlast svůj život! […]