Pomníky nezarůstají

Ve dnech první dekády května v nás rezonuje závěr Druhé světové války v naší zemi.  Právě na události této neblahé doby na Kyjovsku se zaměřil historik Jan Kux a v roce 2005 v nevelké publikaci „Pomníky zarůstají“ připomněl osudy krajanů, z nichž mnozí položili za svobodu a vlast svůj život!

Jedním z mnoha, o nichž se zmiňuje, je i novinář Martin Ševela (1898 – 1945). O rodáku z Mistřína a autoru knihy „U žúdra“, od jejíhož prvního vydání uplynulo právě letos 80 let, toho známo moc není! Ojedinělý dokument života slováckých obcí Mistřína a Svatobořic sestavil Martin Ševela spolu s řadou spolupracovníků i místních občanů ve čtvrtém roce okupace a v pražském nakladatelství Melantrich vydal v roce 1943 a v následujícím roce 1944. Kniha je jedinečným vyznáním autora rodnému kraji. Svůj vztah k němu vyjádřil M. Ševela na záložce prvního vydání slovy: „Zvroucněla u nás láska k domovu, který není jen hmotnou zemí, plnou přírodních krás, ale i velkým duchovním osudem pokolení. Ona to byla, jež upevnila vůli obyvatel udržet vše po otcích zděděné, ať již to byly kroje, zvyky či nářečí, malby, písně nebo výšivky. Ona to byla, jež činí Moravské Slováky tou prostou ušlechtilou rasou, tesklivou i veselou, bujnou i krotkou, jak ji známe z náladové hudby slováckých, vzácně krásných písní. Ona to je, jež poskytuje v gestu pohybu i klidu, v chůzi i tanci, jež dává zajímavý styl celému životu slováckých dědin a jejich obyvatelů.“

Dnes spíše zapomenutá kniha je zajímavá i tím, že v ní byly poprvé vytištěny barevné fotografie zpracované cestou hlubotisku. Kniha „U žúdra“, která není přes svou značnou výpovědní dobovou hodnotu v národopisné literatuře příliš prezentována, má pojetím obrazového sdělení velmi blízko k fotografickým publikacím Karla Plicky i k filmovým pracím Vladimíra Úlehly. Na jejím vydání se podíleli i tehdejší osobnosti národopisu Jan Húsek a Maxmilián Kolaja. 

V souvislosti s výročím vydání knihy ale z doby zapomnění vystupují i osudy jejího autora, který se narodil před 125 lety. Život mistřínského rodáka, brněnského novináře Martina Ševely, byl protkán silným vlastenectvím. Při své nedlouhé životní pouti vystudoval gymnázium, naučil se 17 jazyků, prošel italskou frontou Velké války, sloužil nové republice ve Slovácké brigádě, měl přátele v nejvyšších prvorepublikových kruzích brněnské katolické i politické hierarchie a také ve Vídni a Vatikánu.

Přečtěte si  Modrá krev

S manželkou vychovával devět dětí a jeho životní pouť byla za účast v odboji proti německým okupantům násilně ukončena v koncentračním táboře Neuengamme u Hamburku měsíc před osvobozením Spojeneckými vojsky! Právě pro výrazné projevy vlastenectví a šíři jeho činnosti by pomník jeho činů a odkazu neměl zarůst zapomněním. Čest jeho památce!      

autor: František Synek foto: archiv autora

František Synek je etnograf a historik. Čtrnáct let působil jako vedoucí Slovanského hradiště v Mikulčicích. Unikátní velkomoravský památník se za tu dobu výrazně rozrostl, dvakrát proběhl pokus o zápis do seznamu UNESCO.

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*