Tradiční setkání příznivců Moravy se blíží. Na co se můžete těšit?

Tradiční průvod na Dni za Moravu

Významné setkání příznivců Moravy, Den za Moravu, se bude konat již tuto sobotu. Přímí účastníci i náhodní kolemjdoucí se vedle jiných částí programu mohou těšit i na vystoupení řady souborů. Hlavní část kulturního programu proběhne na Náměstí svobody. Začátek Dne za Moravu je v 9 hodin na Moravském náměstí. Akci organizuje Moravská národní obec ve spolupráci s městskou částí Brno-střed.

Zprávy z Moravy o Dni za Moravu už dříve psaly (viz: V Brně se bude konat Den za Moravu, nabídne i bohatý kulturní program). Letošní 14. ročník se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje a primátorky města Brna.

Folklórní soubory, rakouští vojáci i žesťový kvintet

Moravian Memory Brass – žesťový kvintet pod vedením Pavla Vydry. Jejich fanfáry jsme mohli v minulosti slyšet například z věže Staré radnice v Brně, kdy hráli pravidelně v neděli v 11 hodin, v tradičním čase dřívějšího poledne na paměť vítězství obránců města proti švédské mnohonásobné přesile v roce 1645.

Hútek z Bánova – Mužský sbor Hútek zahájil svoji činnost 18. září 2009 díky lásce zakládajících členů k lidové písničce a díky odbornému vedení Jurky Chovance – nestora bánovského folklóru.

Orelská chasa vod Pozořic, národopisný soubor je skupina mladých lidí věnujících se písním a tancům z Brněnska a Hané. Soubor vznikl v roce 2012 pod záštitou Jednoty Orel Pozořice a v současné době jej tvoří okolo 15 členů. Mezi pravidelné akce souboru patří například přehlídka Brněnsko tančí a zpívá nebo spoluorganizace akcí místních (krojovaný ples, orelské hody, adventní trhy). Nepravidelně soubor vystupuje na mnoha kulturních a společenských akcích v širokém okolí.

Líšňáček – Národopisný soubor Líšňáček se zabývá folklórem Líšně a Brněnska obecně. Je souborem dětským, sdružuje malé tanečníky, tanečnice a zpěváčky od čtyř do patnácti roků. V roce 1999 navázal na činnost předchozího dětského souboru. Jádrem repertoáru jsou zvyky, písně, tance a dětské lidové hry z Líšně a okolí zapsané nejen v materiálech Františka Svobody, ale též v publikaci „Naše děti“ Františka Bartoše, v nichž nacházíme veliké bohatství líšeňského dětského folklóru. Studnicí vědomostí je pro soubor též moravská folkloristka a přední znalkyně lidového tanečního projevu Zdenka Jelínková, těm nejmenším věnovala svou studii Za našó rájó.

Kaiser – 1. moravský pěší pluk je tvořen přáteli vojenské historie. První pluk vzpomíná na dlouholetou historii. Původní pluk byl založen v roce 1715. Zajímavostí letošní účasti je polní kanón, z kterého budou střílet.

Královský řád Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbána je světský rytířský řád, jehož cílem je upevňovat, rozvíjet a chránit tradice Moravanů zejména na poli kulturním, uměleckém, duchovním, politickém a hospodářském.

Soubor Barbary Braindl – jádro tvoří německy mluvící Moravané doplnění mladou generací. Největší zajímavostí souboru je repertoár tvořený písněmi z Moravy v původním německém jazyce z meziválečného období.

Sbor Bronislav z Bílovic nad Svitavou – smíšený pěvecký sbor vystupuje pod vedením Mgr. Bohuslavy Hamákové

 Horňácký mužský sbor z Velké nad Veličkou – Ve sboru se slavnou zpěváckou minulostí se vystřídalo na desítky zpěváků. Zpěváci zde zpívají trojhlasným zpěvem a v repertoáru zaznívají většinou písně táhlejšího charakteru. Znají ho milovníci folkloru na Strážnických slavnostech, Horňáckých slavnostech a mnoha dalších. Na Slovensku se přestavili několikrát na Kopaničiarských slávnosťách na Myjavě. Veličané mají za sebou i řadu rozhlasových, televizních a filmových nahrávek. Uměleckých vedoucím Horňáckého pěveckého sboru z Velké nad Veličkou je bývalý primáš cimbálové muziky Ležhory Petr Miškeřík.

Mužácký soubor Moravia z Pováží – Ze slovenského Pováží dorazí vzácná návštěva, která účastníky pozdraví písní.

Cimbálová muzika LH Za oponou hrála na mnoha místech nejen rodné Moravy, ale například i ve Vídni s Boleradickým ochotnickým spolkem, na výročním koncertu slováckého souboru Šafrán a v rakouském Romantik Theater. Pravidelně hrává v Brně. Vznik muziky nebyl nijak plánovaný. Všech pět muzikantů bylo (a stále je) součástí Brněnského Valášku, ale její sestava se postupně „vystříbřila“ z muzikantů, kteří neodkládali nástroje ani o pauzách a po skončení různých folklorních akcí. Humorný název má základ ve zvyku mladších muzikantů, kterými byli i oni sami, stát za oponou při hraní se zkušenějšími hudebníky, stojícími na pódiu. Hráči z LH Za oponou udržují tento název, přestože dnes už na pódiích stojí oni sami.

Plakát Dne za Moravu 2019

Autor: pjk, foto: Moravská národní obec (zamoravu.eu)

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*