Trkmanka získá nové meandry a tůně. Úprava pomůže krajině u Velkých Pavlovic

Pohled na říčku Trkmanku mezi Velkými Pavlovicemi a Bořeticemi

Vodohospodáři z Povodí Moravy zahájili revitalizaci říčky Trkmanky u Velkých Pavlovic. Práce povedou k prodloužení vodního toku, ke kterému nově přibydou tůně a biocentrum. Součástí úprav jsou i protierozní opatření.

Moravští vodohospodáři pokračují v revitalizaci vodních toků, které byly v minulosti necitlivě upraveny. První letošní revitalizační akce se týká prodloužení říčky Trkmanky v úseku mezi Velkými Pavlovicemi a Bořeticemi. Vodní tok, který byl v minulosti narovnán, prodlouží o téměř 400 metrů. Koryto Trkmanky se rozvolní, získá nové oblouky, v těsné blízkosti vzniknou tůně i nové biocentrum.

Úpravy budou spočívat zejména ve vytvoření zvlněného koryta. Podél Trkmanky navíc vytvoříme protierozní opatření a 5 tůní,“ popsal úpravy generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Opatření podle něj povedou ke zpomalení povrchového odtoku vody, úpravě splaveninového režimu, zlepšení morfologie toku a adaptaci na změnu klimatu. 

Připravované tůně budou mít různou velikost, tvar a také hloubku. Jejich variabilita zvýší různorodost živočichů a rostlin, kteří podobné biotopy osidlují. „Dno tůní bude v nižší úrovni, než je dno koryta. Tímto návrhem zajistíme stálou hladinu vody v tůních. Jedna tůň bude občasně průtočná a ostatní neprůtočné,“ doplnil Gargulák. Nové tůně v krajině vytvoří vodní plochu o celkové rozloze přes 3000 metrů čtverečných. 

U Trkmanky vznikne biocentrum

Po dokončení prací v korytě Trkmanky vysadí Povodí Moravy v blízkosti koryta 630 kusů dřevin. Mezi stromy, kterých bude 180, budou zastoupeny lípy, duby, javory, habry a jeřáby. Mezi 450 keři bude druhově zastoupený zejména hloh, ptačí zob, klokoč, kalina a svída. Biotop doplní technické prvky z kamene a dřeva, které budou sloužit jako úkryty pro drobné živočichy. Nově tak mezi Velkými Pavlovicemi a Bořeticemi vznikne podél dvoukilometrového úseku Trkmanky biocentrum o šířce 150 m.

Dokončení revitalizace Trkmanky je plánováno do konce letošního roku.

Mezi další revitalizační projekty Povodí Moravy patří dokončená renaturace Moravy u Štěpánova, napojení odstavených ramen Dyje, revitalizace Baštýnského potoka u Novosedel, revitalizace Knínického potoka u Veverských Knínic, probíhající revitalizace Bečvy u Černotína a Skaličky či připravovaná revitalizace vodohospodářského uzlu u Nedakonic. 

Zdroj a foto: Povodí Moravy

Související články

Přečtěte si  Zemřel brněnský rodák Emil Boček, válečný veterán a příslušník RAF

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*