V Brně vznikne obrovský park, místo pískovny

Černovická pískovna

Písek se na Černovické terase dobývá bezmála století. Co se ale s více než padesátihektarovým územím stane po konci těžby? Odpovědět má soutěž, kterou vyhlásilo vedení Brna. Vzniknout má park i rezervace pro vzácné ptačí druhy.

Urbanisticko-krajinářská soutěž byla zahájena letos v lednu a potrvá do začátku dubna. O vítězném návrhu se rozhodne pravděpodobně v květnu, informovala Kancelář architekta města Brna (KAM), která soutěž připravila. Vedení Brna si od proměny lokality slibuje vytvoření zajímavého cíle procházek a výletů. Na paměti však musí mít dvě specifika.

“Vzhledem k tomu, že se jedná o území, kde aktivně probíhá těžba a bude v určité míře probíhat i nadále, bude jeho přeměna na park probíhat kontinuálně,” vysvětlil ředitel KAM Michal Sedláček. Druhým faktorem, který je podle něj nutné vzít v úvahu, je zvýšená ochrana přírody. “Jelikož jde o nepřístupný prostor, vznikla tu mozaika rozmanitých biotopů přitahující množství vzácnějších druhů živočichů. Například zde bylo zaznamenáno více než čtyřicet zvláště chráněných druhů ptáků,” upozornil Sedláček. Příkré stěny těžebních jam totiž slouží jako hnízdiště vlhy pestré či břehule říční.

Lidé chtějí rekreaci i divokou přírodu

Kromě zadavatele soutěže, tedy města Brna, leží zachování divoké přírody na srdci i respondentům online ankety, kterou KAM vypsala minulý rok v květnu. Zapojilo se do ní téměř šest set hlasujících. Cílem bylo zjistit, co si v místě pískovny lidé do budoucna představují a co jim dnes v oblasti nejvíce chybí.

“Naprostá většina respondentů by v parku ráda pozorovala divokou přírodu. Dále zde účastníci preferují pěší a cyklistické propojení mezi jednotlivými městskými částmi, sportovní zázemí, naučnou stezku, dětská hřiště nebo vodní plochy,” informoval brněnský městský architekt.

Týmy architektů by podle něj měly stanovit vývojový scénář a výsledné ideální rozvržení funkcí v území, kde se střetávají požadavky na rekreaci a ochranu přírody a kde ustupuje priorita těžebních zájmů. “Měly by nabídnout pohled na využití území, které ještě nebylo odtěženo, ale ve střednědobém horizontu bude. Stejně tak by řešení mělo navrhnout, jakým způsobem bude s krajinou naloženo po odtěžení,” shrnul Sedláček.

Přečtěte si  Na Brněnskou přehradu se vrátila nejstarší loď z roku 1948

Do řešeného území je zahrnuta v severní části oblast s aktivní těžbou písků a štěrkopísků i část dotčená historickou těžbou těchto surovin, v současnosti s probíhajícími rekultivačními pracemi, a v jižním výběžku plocha bývalé těžební jámy, kde k rekultivaci doposud nedošlo. Cílem je získat výhled ve dvou až čtyřech časových úsecích na příštích padesát let.

Řešené území (pískovna mezi Černovicemi a Slatinou)

Zdroj a foto: KAM Brno

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*