V Ostravě začala platit mimořádná opatření k zamezení šíření ptačí chřipky

Statutární město Ostrava informovalo občany, zejména chovatele ptáků, že Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj vydala za účelem zamezení šíření nebezpečné nákazy ptačí chřipkou nařízení mimořádných veterinárních opatření.

Nákaza byla potvrzena v katastrálním území Bartovice. Vydaným opatřením se se nařizují chovatelům všech druhů ptáků v uzavřeném pásmu (Radvanice a Bartovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Nová Ves, Michálkovice, Stará Bělá, Nová Bělá, Vítkovice, Ostrava-Jih, Slezská Ostrava) provést soupis chovaných ptáků vyplněním sčítacího listu a jeho zasláním či předáním příslušnému městskému obvodu.

Dotčená oblast. Mapa: mapy.cz

Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100 %. Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímavé. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí. U vysoce patogenní formy aviární influenzy (HPAI) může výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka, nebo na jiné savce. Virus je ničen běžnými dezinfekčními přípravky.

Autor: red Zdroj a foto: Statutární město Ostrava

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*