Velká vlaková výluka v Brně končí. Dolní nádraží ukázalo, že může v budoucnu úspěšně nahradit současné hlavní nádraží

Provizorní Dolní nádraží
Provizorní Dolní nádraží

V polovině prosince skončí velká vlaková výluka v Brně, kdy bylo současné brněnské hlavní nádraží neprůjezdné a většina vlaků zastavovala na provizorním Dolním nádraží a v Židenicích. Cestující si tak mohli na pár měsíců vyzkoušet polohu budoucího hlavního železničního uzlu. Přestože mnozí neskrývali obavy z polohy “náhradního” nádraží, k žádným větším komplikacím nakonec nedošlo a počty cestujících dokonce rostly.

Během rok trvající výluky došlo k výměně starého zabezpečovacího zařízení na stávajícím hlavním nádraží, byla postavena nová budova SŽDC, kde bude soustředěna kontrola pohybu vlaků a došlo k opravě prvního nástupiště a k vnitřní výmalbě i obnově fasády samotné nádražní budovy včetně opravy střechy. Vše s cílem udržet provoz přes současné nádraží ještě 10-20 roků, než bude zcela dokončena výstavba nového brněnského hlavního nádraží.

Staré hlavní nádraží během rekonstrukce

A protože nové hlavní brněnské nádraží má vyrůst právě na místě dnešního Dolního nádraží, nabízí se příležitost zhodnotit průběh výluky z pohledu cestujících.

Čtvrť kolem Zvonařky se rychle mění

Porovnáme-li místo v prosinci 2018, na začátku výluky, a dnes, spatříme významné změny. Starý drážní sklad a obytný dům u Dolního nádraží sice území stále zbytečně hyzdí, ale kolem najdeme mnoho pozitivních změn.

Opravená ulice Dornych je proměněna k nepoznání. Vybydlené domy zmizely a ještě více je jich opraveno. Areál bývalých Škrobáren byl revitalizován a nyní je průchozí. Špinavý potok Ponávka je vyčištěn a zpřístupněn. Stojí tu nový hotel, některé staré výrobní haly zmizely, další jsou opraveny a probuzeny k novému životu.

Ulice Dornych (Dolní nádraží je vlevo mimo záběr). V popředí areál bývalých Škrobáren a revitalizovaná Ponávka.

Vzniká moderní komplex Nová Vlněna v sousedství Vaňkovky. Nevyužívané uzavřené území se proměňuje před očima. Pokračuje stavba na ulici Plotní a do roka tudy budou jezdit šaliny. Už tu rostou nové obytné domy. Byla zahájena přestavba autobusového nádraží, které dostane svěží moderní kabát. Staví se nový velký obytný dům vedle Vaňkovky na ulici Trnitá. Revitalizuje se nábřeží Svratky.

Ulice Trnitá – jedna z budoucích spojnic Nového hlavního nádraží s centrem s vizualizací Paláce Trnitá (ve výstavbě).

Brňané i návštěvníci města se mohli přesvědčit, že Dolní nádraží není žádný konec světa. Že je to kus země obklopené městem. Dnes je to vnitřní periférie, místo, které čeká zásadní rozvoj.

Jak Dolní nádraží (ne)odradilo cestující

Vlivem odvolání neúspěšného uchazeče o zakázku se stavba provizorního nádraží zahájila pozdě, ale stihlo se. Vzniklo plně bezbariérové nádraží. Nástupiště rovná a vysoká. Pokud jste jeli nízkopodlažními vlaky, například rychlíky na Břeclav a Hodonín, jistě jste ocenili pohodlné a bezpečné nastupování. Zvláště, pokud jste cestovali s kolem nebo s kočárkem.

Nástupiště na provizorním Dolním nádraží

Na jaře pak vyrostly vedle nádraží montované buňky s propagaci města s místem pro sednutí při čekání na vlak. Přes počáteční skepsi se toto odpočinkové místo chytlo a mnoho cestujících využívalo venkovního posezení a nabídku kávy či dalšího drobného občerstvení.

Cestujících vlakem přibylo

Z dat dopravců vyplývá, že i v letošním roce pokračoval růst počtu cestujících na dálkových trasách, zejména mezi Prahou a Brnem. Svůj vliv má zajisté i dotované jízdné pro studenty a důchodce. Linka do Prahy vykazuje, podle dopravců, dokonce dvouciferný nárůst, což je mnohem více, než je celostátní průměr vyvolaný zvýšenými dotacemi. Z těchto nepřímých ukazatelů vyplývá, že přesun většiny dálkových spojů na provizorní nádraží a komplikace s výlukou neodradily zájemce od cestování vlakem, a to ani na dálkových, ani na regionálních linkách. Naopak, mnozí cestující přibyli.

Přečtěte si  Oprava hlavního tahu přes Olomouc uzavře silnice do poloviny listopadu

Jak uvádí web specializující se na brněnskou dopravu onemanbrnoblog.cz v průběhu výluky si obsluhu cestujících vlakem mezi sebe rozdělila čtyři brněnská nádraží, z nichž Dolní nádraží bylo nejvyužívanější:

NádražíPočet odbavených cestujících za pracovní den
Dolní nádraží 29.470
Hlavní nádraží 28.700
Židenice 22.330
Královo Pole 10.200

Zkušenosti z praxe

Díky tomu, že jak parkoviště, tak i zastávky autobusů náhradní dopravy byly umístěny již na příjezdové cestě, byl provoz před provizorním brněnským nádražím klidný. Jen sem tam průjezd cyklisty a taxíku. 

Mnoho stížností bylo na pozdní hlášení o příjezdu vlaků na Dolní nádraží. Cestující až do posledních minut před odjezdem nevěděli, na které nástupiště přijede vlak. Od prázdnin docházelo ke zlepšení, i když i potom byly některé vlaky hlášeny hodně pozdě. Příčinou byl omezený počet nástupišť a množství vlaků.

Plán modernizace železničního uzlu Brno předpokládá vedení osobní i nákladní železniční dopravy ve stejném svazku kolejí. Právě souběh osobní a nákladní dopravy a s ním související hluk a otřesy jsou často kritizovaným prvkem výstavby nádraží v nové poloze. Zkušenost z letošního roku ukázala, že pokud jsou kvalitní navzájem svařené kolejnice bez mezer na kterých by duněly nákladní vlaky, je hladina hluku přijatelná. Navíc na novém brněnském nádraží budou průjezdné nákladní koleje „schované“ v protihlukovém krytu.

Nové trasy tramvají k Novému hlavnímu nádraží v roce 2035

Kritici nádraží v nové poloze také poukazují na nemožnost je obsloužit hromadnou dopravou. Autobusy mezi dosavadním hlavním nádražím a Dolním nádražím jezdily letos po 10 až 15 minutách po klikaté, dopravně exponované, trase s jednou zastávkou. Přesto nebyl problém s kapacitou spojů. Pravdou je, že letos nádraží využívalo zhruba 30.000 sestujících denně, zatímco předpokládaná kapacita nového nádraží pro rok 2050 je čtyřnásobná. K novému brněnskému nádraží však povedou tři trasy tramvají. První trasa bude zprovozněna již příští rok po ulici Plotní.

Co nás čeká v nejbližší době ?

15. prosince se vrátí veškerý osobní železniční provoz na pár let zpět na 180 let staré zakřivené a těsné Horní nádraží. Nástupiště, přístřešky, výtah a čekárna budou na Dolním nádraží rozebrány. A začne postupná modernizace železničního uzlu Brno a výstavba nového nádraží a to zhruba o sedm metrů výše, než jsou koleje dnes. Nic ze současného provizorního nádraží se nepoužije, všechno bude nové.

A půjde-li vše podle plánu, tak za 10-15 let se opět a už definitivně veškerá osobní doprava vrátí na Dolní, respektive již na Novém brněnském nádraží!

Článek vznikl ve spolupráci s webem onemanbrnoblog.cz, kde také můžete najít podrobné zhodnocení velké brněnské vlakové výluky a mnoho dalších témat týkajících se dopravy v Brně a okolí.

Použité fotografie: archiv redakce a onemanbrnoblog.cz

Doporučujeme


2 Comments

  1. Ano, Ponávka je od roku 1993 svedena podzemní štolou pod Lesnou do Cacovického náhonu řeky Svitavy a nemísí se tak už s kmenovou stokou C.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*